[เนื้อเพลง] Bolbbalgan4 - Some

posted on 16 Oct 2017 15:38 by meyanee
 
볼빨간사춘기 - 썸 탈꺼야
Bolbbalgan4 - Some

표현이 서툰 것도 잘못인가요
พโยฮยอนี ซอทุน กอดโต ชัลโมชินกาโย
나 차가운 도시에 따뜻한 여잔데
นา ชากาอุน โดชีเอ ตาตือทัน ยอจันเด
그냥 좋아한단 말도 안 되는가요
คือนยัง โชอาฮันดัน มัลโด อัน ดเวนึนกาโย
솔직하게 난 말하고 싶어요
ซลจีคาเก นัน มัลฮาโก ชีพอโย

사라져 아니 사라지지 마
ซาราจยอ อานี ซาราจีจี มา
네 맘을 보여줘 아니 보여주지 마
เน มามึล โบยอจวอ อานี โบยอจูจี มา
하루 종일 머릿속에 네 미소만
ฮารู โชงิล มอริดโซเก เน มีโซมัน
우리 그냥 한번 만나볼래요
อูรี คือนยัง ฮันบอน มันนาบลแรโย

나 오늘부터 너랑 썸을 한번 타볼 거야
นา โอนึลบูทอ นอรัง ซอมึล ฮันบอน ทาบล กอยา
나 매일매일 네게 전화도 할 거야
นา แมอิลแมอิล เนเก ชอนฮวาโด ฮัล กอยา
밀가루 못 먹는 나를 달래서라도
มิลการู มด มองนึน นารึล ทัลแรซอราโด
너랑 맛있는 걸 먹으러 다닐 거야
นอรัง มาชินนึน กอล มอกือรอ ดานิล กอยา

넘넘 스윗한 넌 정말 달콤한 걸
นอมนอม ซือวีทัน นอน ชองมัล ทัลคมมัน กอล
넘넘 스윗한 넌
นอมนอม ซือวีทัน นอน

그냥 좋아한단 말도 안 되는가요
คือนยัง โชอาฮันดัน มัลโด อัน ดเวนึนกาโย
솔직하게 난 말하고 싶어요
ซลจีคาเก นัน มัลฮาโก ชีพอโย

사라져 아니 사라지지 마
ซาราจยอ อานี ซาราจีจี มา
네 맘을 보여줘 아니 보여주지 마
เน มามึล โบยอจวอ อานี โบยอจูจี มา
하루 종일 머릿속에 네 미소만
ฮารู โชงิล มอริดโซเก เน มีโซมัน
우리 그냥 한번 만나볼래요
อูรี คือนยัง ฮันบอน มันนาบลแรโย

나 오늘부터 너랑 썸을 한번 타볼 거야
นา โอนึลบูทอ นอรัง ซอมึล ฮันบอน ทาบล กอยา
나 매일매일 네게 전화도 할 거야
นา แมอิลแมอิล เนเก ชอนฮวาโด ฮัล กอยา
밀가루 못 먹는 나를 달래서라도
มิลการู มด มองนึน นารึล ทัลแรซอราโด
너랑 맛있는 걸 먹으러 다닐 거야
นอรัง มาชินนึน กอล มอกือรอ ดานิล กอยา

사랑은 이렇게 생기는 게 아니겠어
ซารางึน อีรอเค แซงกีนึน เก อานีเกซอ
어쩌면 내 맘의 반쪽을
ออจอ มยอน แน มาเม บันโจกึล
네게 걸어보는 건데
เนเก กอรอโบนึน กอนเด
나는 오늘도 네게 차일 것만 같아도
นานึน โอนึลโด เนเก ชาอิล กอนมัน กาทาโด
난 한번 더 너에게 다시 달려가 볼 거야
นัน ฮันบอน ดอ นอเอเก ทาชี ทัลรยอกา บล กอยา

나 오늘부터 너랑 썸을 한번 타볼 거야
นา โอนึลบูทอ นอรัง ซอมึล ฮันบอน ทาบล กอยา
나 매일매일 네게 전화도 할 거야
นา แมอิลแมอิล เนเก ชอนฮวาโด ฮัล กอยา
매운 거 못 먹는 나를 달래서라도
แมอุน กอ มด มองนึน นารึล ทัลแรซอราโด
너랑 맛있는 걸 먹으러 다닐 거야
นอรัง มาชินนึน กอล มอกือรอ ดานิล กอยา

나도 그 애처럼 좋아요 좀 눌러줘
นาโด คือ แอชอรอม โชอาโย ชม นุลรอจวอ
나도 너랑 말 좀 할 수 있게 해줘
นาโด นอรัง มัล ชม ฮัล ซู อิดเก แฮจวอ
나는 풀이 죽어서 오늘도 포기하고
นานึน พูรี ชูกอซอ โอนึลโด โพกีฮาโก
뒤를 돌아볼 때쯤 나를 붙잡는 넌
ทวีรึล โทราบล แตจึม นารึล บุดจัมนึน นอน

넘넘 스윗한 넌 정말 달콤한 걸
นอมนอม ซือวีทัน นอน ชองมัล ทัลคมมัน กอล
넘넘 스윗한 넌
นอมนอม ซือวีทัน นอน
 
Thank you for Korean lyrics:
https://genius.com/Bolbbalgan4-some-lyrics

[เนื้อเพลง] BTS - MIC Drop

posted on 15 Oct 2017 20:34 by meyanee
 
BTS - MIC Drop

Yeah 누가 내 수저 더럽대
Yeah นูกา แน ซูจอ ดอรอบแต
I don’t care 마이크 잡음 금수저 여럿 패
I don't care มาอีคือ ชาบึม คึมซูจอ ยอรอด แพ
버럭해 잘 못 익은 것들 스테끼 여러 개
บอรอแค ชัล มด อีกึน กอดตึล ซือเทกี ยอรอ แก
거듭해서 씹어줄게 스타의 저녁에
กอดือแพซอ ชีบอจุลเก ซือทาเอ ชอนยอเก
World Business 핵심 섭외 1순위 매진
World Business แฮกชิม ซอพเว อิลซูนวี แมจิน
많지 않지 이 class 가칠 만끽
มันชี อันชี อี class กาชิล มันกิก
좋은 향기에 악췬 반칙
โวอึน ฮยังกีเอ อักชวิน บันชิก
Mic mic bungee

Mic mic bungee bright light 전진
Mic mic bungee bright light ชอนจิน
망할 거 같았겠지만 I'm fine, sorry
มังฮัล กอ กาทัดเกดจีมัน I'm fine, sorry
미안해 Billboard 미안해 worldwide
มีอันแน Billboard มีอันแน worldwide
아들이 넘 잘나가서 미안해 엄마
อาดือรี นอม ชัลนากาซอ มีอันแน ออมมา
대신해줘 니가 못한 효도
แทชินแนจวอ นีกา โมทัน ฮโยโด
우리 콘서트 절대 없어 포도
อูรี คนซอทือ ชอลแด ออบซอ โพโด
I do it I do it 넌 맛없는 라따뚜이
I do it I do it นอน มาซอมนึน ราตาตูอี
혹 배가 아프다면 고소해 Sue it
ฮก แบกา อาพือดา มยอน โคโซแฮ Sue it

Did you see my bag
Did you see my bag
트로피들로 백이 가득해
ทือโรพีดึลโร แบกี กาดือแค
How you think 'bout that
How you think 'bout that
Hater들은 벌써 학을 떼
Hater ดือรึน พอลซอ ฮากึล เต
이미 황금빛 황금빛 나의 성공
อีมี ฮวังกึมบิด ฮวังกึมบิด นาเอ ซองกง
I'm so firin' firin' 성화봉송
I'm so firin' firin' ซองฮวา บงซง
너는 황급히 황급히 도망 숑숑
นอนึน ฮวังกือพี ฮวังกือพี โทมัง ซยง ซยง
How you dare
How you dare
How you dare

내 손에 트로피 아 너무 많아
แน โซเน ทือโรพี อา นอมู มานา
너무 heavy 내 두 손이 모잘라
นอมู heavy แน ดู โซนี โมจัลรา
MIC Drop
MIC Drop
발 발 조심 너네 말 말 조심
พัล พัล โชชิม นอเน มัล มัล โชชิม
Lodi dodi 아 너무 바빠
Lodi dodi อา นอมู พาปา
너무 busy 내 온몸이 모잘라
นอมู busy แน อนโมมี โมจัลรา
MIC Drop
MIC Drop
발 발 조심 너네 말 말 조심
พัล พัล โชชิม นอเน มัล มัล โชชิม

이거 완전 네 글자 사필귀정 ah
อีกอ วันจอน เน กึลจาซาพิลกวีจอง ah
Once upon a time 이솝우화 fly
Once upon a time อีโซบูฮวา fly
니 현실을 봐라 쌔 쌤통
นี ฮยอนชีรึล บวารา แซ แซมทง
지금 죽어도 난 개행복
ชีกึม ชูกอโด นัน แคแแฮงบก
이번엔 어느 나라 가
อีบอเนน ออนือ นารา กา
비행기 몇 시간을 타
พีแฮงกี มยอด ชีกานึล ทา
Yeah I'm on the mountain
Yeah I'm on the bay
무대에서 탈진 MIC Drop baam
มูแดเอซอ ทัลจิน MIC Drop baam

Did you see my bag
Did you see my bag
트로피들로 백이 가득해
ทือโรพีดึลโร แบกี กาดือแค
How you think 'bout that
How you think 'bout that
Hater들은 벌써 학을 떼
Hater ดือรึน พอลซอ ฮากึล เต
이미 황금빛 황금빛 나의 성공
อีมี ฮวังกึมบิด ฮวังกึมบิด นาเอ ซองกง
I'm so firin' firin' 성화봉송
I'm so firin' firin' ซองฮวา บงซง
너는 황급히 황급히 도망 숑숑
นอนึน ฮวังกือพี ฮวังกือพี โทมัง ซยง ซยง
How you dare
How you dare
How you dare

내 손에 트로피 아 너무 많아
แน โซเน ทือโรพี อา นอมู มานา
너무 heavy 내 두 손이 모잘라
นอมู heavy แน ดู โซนี โมจัลรา
MIC Drop
MIC Drop
발 발 조심 너네 말 말 조심
พัล พัล โชชิม นอเน มัล มัล โชชิม
Lodi dodi 아 너무 바빠
Lodi dodi อา นอมู พาปา
너무 busy 내 온몸이 모잘라
นอมู busy แน อนโมมี โมจัลรา
MIC Drop
MIC Drop
발 발 조심 너네 말 말 조심
พัล พัล โชชิม นอเน มัล มัล โชชิม

Haters gon' hate
Players gon' play
Live a life. man
Good luck

더 볼 일 없어 마지막 인사야
ทอ บล อิล ออบซอ มาจีมัก อินซายา
할 말도 없어 사과도 하지 마
ฮัล มัลโด ออบซอ ซากวาโด ฮาจี มา
더 볼 일 없어 마지막 인사야
ทอ บล อิล ออบซอ มาจีมัก อินซายา
할 말도 없어 사과도 하지 마
ฮัล มัลโด ออบซอ ซากวาโด ฮาจี มา

잘 봐 넌 그 꼴 나지
ชัล บวา นอน คือ กล นาจี
우린 탁 쏴 마치 콜라지
อูริน ทัก ซวา มาชี คลราจี
너의 각막 깜짝 놀라지
นอเอ คักมัก กัมจัก นลราจี
꽤 꽤 폼나지 포 포 폼나지
กแว กแว พมนาจี โพ โพ พมนาจี
 
Thank you for Korean lyrics:
https://genius.com/Bts-mic-drop-lyrics

[เนื้อเพลง] BTS - Go Go

posted on 13 Oct 2017 19:18 by meyanee
 
BTS - 고민보다 Go
BTS - Go Go

Dollar dollar 하루아침에 전부 탕진
Dollar dollar ฮารูอาชีเม ชอนบู ทังจิน
달려 달려 내가 벌어 내가 사치
ดัลรยอ ดัลรยอ แนกา บอรอ แนกา ซาชี
달려 달려 달려 달려 달려 달려
ดัลรยอ ดัลรยอ ดัลรยอ ดัลรยอ ดัลรยอ ดัลรยอ

난 원해 cruisin’ on the bay
นัน วอนแฮ cruisin’ on the bay
원해 cruisin’ like Nemo
วอนแฮ cruisin’ like Nemo
돈은 없지만 떠나고 싶어 멀리로
โดนึน ออบจีมัน ตอนาโก ชีพอ มอลรีโร
난 돈은 없지만서도 풀고 싶어 피로
นัน โดนึน ออบจีมันซอโด พุลโก ชีพอ พีโร
돈 없지만 먹고 싶어 오노 지로
ดน ออบจีมัน มอกโก ชีพอ โอโน ชีโร

열일 해서 번 나의 pay 전부 다 내 배에
ยอริล แฮซอ บอน นาเอ pay ชอนบู ดา แน แบเอ
티끌 모아 티끌 탕진잼 다 지불해
ทีกึล โมอา ทีกึล ทังจินแจม ดา ชีบุลแฮ
내버려둬 과소비 해버려도
แนบอรยอ ดวอ กวาโซบี แฮบอรยอโด
내일 아침 내가 미친놈처럼
แนอิล อาชิม แนกา มีชินนม ชอรอม
내 적금을 깨버려도
แน ชอกกือมึล แกบอรยอโด

Woo 내일은 없어 내 미랜 벌써 저당 잡혔어
Woo แนอีรึน ออบซอ แน มีแรน บอลซอ ชอดัง ชาพยอซอ
Woo 내 돈을 더 써 친구들 wassup
Woo แน โดนึน ดอ ซอ ชินกูดึล wassup
Do you want some?

Dollar dollar 하루아침에 전부 탕진
Dollar dollar ฮารูอาชีเม ชอนบู ทังจิน
달려 달려 man I spend it like some party
ดัลรยอ ดัลรยอ man I spend it like some party
Dollar dollar 쥐구멍 볕들 때까지 해가 뜰 때까지
Dollar dollar ชวีกูมอง พยอดตึล แตกาจี แฮกา ตึล แตกาจี

Yolo yolo yolo yo Yolo yolo yo
탕진잼 탕진잼 탕진잼
ทังจินแจม ทังจินแจม ทังจินแจม
Yolo yolo yolo yo Where my money yah
탕진잼 탕진잼 탕진잼
ทังจินแจม ทังจินแจม ทังจินแจม
Yolo yolo yolo yo Yolo yolo yo
탕진잼 탕진잼 탕진잼
ทังจินแจม ทังจินแจม ทังจินแจม
Yolo yolo yolo yo Where the party yah
탕진잼 탕진잼 탕진잼
ทังจินแจม ทังจินแจม ทังจินแจม

Where my money yah?
Where the party yah?
내 일주일 월화수목 금금금금
แน อิลจูอิล วอลฮวาซูมก กึมกึมกึมกึม
내 통장은 yah 밑 빠진 독이야
แน ทงจางึน yah มิด ปาจิน โดกียา
난 매일같이 물 붓는 중
นัน แมอิลกาที มุล บุนนึน ชุง

차라리 걍 깨버려
ชารารี กยัง แกบอรยอ
걱정만 하기엔 우린 꽤 젊어
คอกจองมัน ฮากีเอน อูริน กแว ชัลมอ
오늘만은 고민보단 go해버려
โอนึลมานึน โกมินโบดอน go แฮบอรยอ
쫄면서 아끼다간 똥이 돼버려
จล มยอน ซอ อากีดากัน โตงี ดแวบอรยอ
문대버려
มุนแดบอรยอ

Dollar dollar 하루아침에 전부 탕진
Dollar dollar ฮารูอาชีเม ชอนบู ทังจิน
달려 달려 man I spend it like some party
ดัลรยอ ดัลรยอ man I spend it like some party
Dollar dollar 쥐구멍 볕들 때까지 해가 뜰 때까지
Dollar dollar ชวีกูมอง พยอดตึล แตกาจี แฮกา ตึล แตกาจี

Yolo yolo yolo yo Yolo yolo yo
탕진잼 탕진잼 탕진잼
ทังจินแจม ทังจินแจม ทังจินแจม
Yolo yolo yolo yo Where my money yah
탕진잼 탕진잼 탕진잼
ทังจินแจม ทังจินแจม ทังจินแจม
Yolo yolo yolo yo Yolo yolo yo
탕진잼 탕진잼 탕진잼
ทังจินแจม ทังจินแจม ทังจินแจม
Yolo yolo yolo yo Where the party yah
탕진잼 탕진잼 탕진잼
ทังจินแจม ทังจินแจม ทังจินแจม

고민보다 go 고민보다 go
โกมินโบดา go โกมินโบดา go
고민보다 go go (everybody!)
โกมินโบดา go go (everybody!)
고민보다 go 고민보다 go
โกมินโบดา go โกมินโบดา go
고민보다 go go (everybody!)
โกมินโบดา go go (everybody!)

고민보다 go 고민보다 go
โกมินโบดา go โกมินโบดา go
고민보다 go go (everybody!)
โกมินโบดา go go (everybody!)
고민보다 go 고민보다 go
โกมินโบดา go โกมินโบดา go
고민보다 go go (everybody!)
โกมินโบดา go go (everybody!)

고민보다 go 고민보다 go
โกมินโบดา go โกมินโบดา go
고민보다 go go (everybody!)
โกมินโบดา go go (everybody!)
고민보다 go 고민보다 go
โกมินโบดา go โกมินโบดา go
고민보다 go go (everybody!)
โกมินโบดา go go (everybody!)
 
Thank you for Korean lyrics:
https://colorcodedlyrics.com/2017/09/bts-bangtansonyeondan-go-go-gominboda-go