[เนื้อเพลง] ToppDogg - Rainy Day

posted on 07 Dec 2016 23:45 by meyanee
 
ToppDogg - 비가 와서 그래
ToppDogg - Rainy Day

언제나 사랑이란건
ออนเจนา ซารางี รันกอน
장마가 가고 다시 오는것처럼
ชองมากา คาโก ทาชี โอนึนกอด ชอรอม
한차례 머물다 떠나 어디론가
ฮันชา รเย มอมุลดา ตอนา ออดีรนกา
잠시 달콤한 비를 내려주다 끝나는 것
ชัมชี ทัลคมฮัน พีรึล แนรยอจูดา กึดนานึน กอด
해가 너무 길어졌어
แฮกา นอมู คีรอ จยอดซอ
메마른 도시에 비가 오길 빌어
เมมารึน โทชีเอ พีกา โอกิล พีรอ
너를 느낄 수 있는 유일한건
นอรึล นือกิม ซู อิดนึน ยูอิลฮันกอน
또 나를 적셔주는 비뿐이란걸
โต นารึล ชอก ชยอจูนึน พีปูนีรันกอล

Everyday every night 내 눈엔 아직까지 매일 비가 와
Everyday every night แน นูเนน อาจิกกาจี แมอิล พีกา วา
이 비가 그냥 가벼운 소나기였으면 하지만
อี พีกา คือนยัง คาบยออุน โซนากียอดซือ มยอน ฮาจีมัน
왠지 기나긴 장마 같은 느낌은 대체 왜일까
แวนจี คีนากิน ชังมา คาทึน นือกีมึน แดเช แวอิลกา

어디선가네가 갑자기 올것같아
ออดีซอน กาเนกา คับจากี อล กอด กาทา
소나기처럼 내려줄래
โซนากี ชอรอม แนรยอ จุลแร
그저 바램일뿐 too late
คือจอ พาแรมิลปุน too late

내 입술위에 비가 내릴때면 마치 네가
แน อิบซูรวีเอ พีกา แนริลแต มยอน มาชี เนกา
닿을것 같아 잡힐것 같아
ดาอึลกอด คาทา ชาพิลกอด คาทา
이 비는 널 닮은 것 같아
อี พีนึน นอล ทัลมึน คอด คาทา
흠뻑 젖어버린 햇살 이 비가 너무 밉다
ฮึมปอก ชอจอบอริน แฮดซัล อี พีกา นอมู มิบตา
너를 잊어보려 해도
นอรึล อีจอโบรยอ แฮโด
자꾸 네가 내려 그만해둬
ชากู เนกา แนรยอ คือมันแฮ ดวอ
네가 떠난뒤에 매일 그래
เนกา ตอนันดวีเอ แมอิล คือแร
하루종일 rainy day 비가와서 그래
ฮารูโจงิล rainy day พีกาวาซอ คือแร

아주 먼 길을 돌아너와 내가 만나기까지 정말
อาจู มอน คีรึล โทรานอวา แนกา มันนากีกาจี ชองมัล
어려웠을텐데 이별은 너무 쉽게만남과는 반비례해
ออรยอ วอดซึล เตนเดอี บยอรึน นอมู ชวิบเก มันนัมกวานึน พันบี รเย แฮ
서로가 다른식의 아픈 감정의 무게 차이야 어차피 남이야
ซอโรกา ทารึนชีเอ อาพึน คัมจอเง มูเก ชาอียา ออชาพี นามียา
그래 이렇게 우린 끝이야
คือแร อีรอกเค อูริน กือทียา

Everyday every night 난 헛수고
Everyday every night นัน ฮอดซูโก
오늘 다를거라던일기예보도 Was wrong
โอนึล ทารึลกอราดอนิลกีเยโบโด Was wrong
네 생각에 젖어버린 내머리좀봐
เน แซงกาเก ชอจอบอริน แนมอรีจมบวา
넌 다른 사람과 있을까 어디선가
นอน ทารึน ซารัมกวา อิดซึลกา ออดีซอนกา

어디선가네가 갑자기 올것같아
ออดีซอน กาเนกา คับจากี อล กอด กาทา
소나기처럼 내려줄래
โซนากี ชอรอม แนรยอ จุลแร
그저 바램일뿐 too late
คือจอ พาแรมิลปุน too late

내 입술위에 비가 내릴때면 마치 네가
แน อิบซูรวีเอ พีกา แนริลแต มยอน มาชี เนกา
닿을것 같아 잡힐것 같아
ดาอึลกอด คาทา ชาพิลกอด คาทา
이 비는 널 닮은 것 같아
อี พีนึน นอล ทัลมึน คอด คาทา
흠뻑 젖어버린 햇살 이 비가 너무 밉다
ฮึมปอก ชอจอบอริน แฮดซัล อี พีกา นอมู มิบตา
너를 잊어보려 해도
นอรึล อีจอโบรยอ แฮโด
자꾸 네가 내려 그만해둬
ชากู เนกา แนรยอ คือมันแฮ ดวอ
네가 떠난뒤에 매일 그래
เนกา ตอนันดวีเอ แมอิล คือแร
하루종일 rainy day 비가와서 그래
ฮารูโจงิล rainy day พีกาวาซอ คือแร

이 비가 그치고 나면
อี พีกา คือชีโก นา มยอน
네가 미안해서 혹시나 해서
เนกา มีอันแฮซอ ฮกชีนา แฮซอ
지금 돌아올 것만 같아 오 난
ชีกึม โทราอล คอดมัน คาทา โอ นัน
항상 그 자리에 우리 처음 만났던 이 거리에서
ฮังซัง คือ ชารีเอ อูรี ชออึม มันนัดดอน อี คอรีเอซอ
다시 내게 오면 돼
ทาชี แนเก โอ มอยน แดว

내 입술위에 비가 내릴때면 마치 네가
แน อิบซูรวีเอ พีกา แนริลแต มยอน มาชี เนกา
닿을것 같아 잡힐것 같아
ดาอึลกอด คาทา ชาพิลกอด คาทา
이 비는 널 닮은 것 같아
อี พีนึน นอล ทัลมึน คอด คาทา
흠뻑 젖어버린 햇살 이 비가 너무 밉다
ฮึมปอก ชอจอบอริน แฮดซัล อี พีกา นอมู มิบตา
너를 잊어보려 해도
นอรึล อีจอโบรยอ แฮโด
자꾸 네가 내려 그만해둬
ชากู เนกา แนรยอ คือมันแฮ ดวอ
네가 떠난뒤에 매일 그래
เนกา ตอนันดวีเอ แมอิล คือแร
하루종일 rainy day 비가와서 그래
ฮารูโจงิล rainy day พีกาวาซอ คือแร
 
Thank you for Korean lyrics:
https://colorcodedlyrics.com/2016/11/topp-dogg-rainy-day-biga-waseo-geulae

[เนื้อเพลง] BTS Rap Monster - Reflection

posted on 05 Dec 2016 20:24 by meyanee
 
BTS Rap Monster - Reflection

I know every life's a movie
We got different stars and stories
We got different nights and mornings
Our scenarios ain't just boring

나는 이 영화가 너무 재밌어
นานึน อี ยองฮวากา นอมู แจมิดซอ
매일매일 잘 찍고 싶어
แมอิล แมอิล จัล จิกโก ชีพอ
난 날 쓰다듬어주고 싶어
นัน นัล ซือดาดือมอจูโก ชีพอ
날 쓰다듬어주고 싶어
นัล ซือดาดือมอจูโก ชีพอ

근데 말야 가끔 나는 내가 너무너무 미워
คึนเด มารยา คากึม นานึน แนกา นอมู นอมู มีวอ
사실 꽤나 자주 나는 내가 너무 미워
ซาชิล กแวนา จาจู นานึน แนกา นอมู มีวอ
내가 너무 미울 때 난 뚝섬에 와
แนกา นอมู มีอุล แต นัน ตุกซอเม วา
그냥 서 있어, 익숙한 어둠과
คือนยัง ซอ อิดซอ อิกซูคัน ออดุมกวา

웃고 있는 사람들과 나를 웃게 하는 beer
อุดโก อิดนึน ซารัมดึลกวา นารึล อุดเก ฮานึน beer
슬며시 다가와서 나의 손을 잡는 fear
ซึลมยอชี ทากาวาซอ นาเอ โซนึล ชับนึน fear
괜찮아 다 둘셋이니까
แกวนชานา ดา ดุลเซชีนีกา
나도 친구가 있음 좋잖아
นาโด ชินกูกา อิดซึม โชจานา

세상은 절망의 또 다른 이름
เซซางึน ชอลมาเง โต ทารึน อีรึม
나의 키는 지구의 또 다른 지름
นาเอ คีนึน ชีกูเอ โต ทารึน ชีรึม
나는 나의 모든 기쁨이자 시름
นานึน นาเอ โมดึน คีปือมีจา ชีรึม
매일 반복돼 날 향한 좋고 싫음
แมอิล พันบก ดแว นัล ฮยังฮัน โชโก ชีรึม

저기 한강을 보는 친구야
ชอกี ฮันกางึล โพนึน ชินกูยา
우리 옷깃을 스치면 인연이 될까
อูรี อดกีซึล ซือชี มยอน อี นยอนี ดเวลกา
아니 우리 전생에 스쳤을지 몰라
อานี อูรี ชอนแซเง ซือชยอดซึลจี มลรา
어쩜 수없이 부딪혔을지도 몰라
ออจอม ซูออบชี พูดี ชยอดซึลจีโด มลรา

어둠 속에서 사람들은
ออดุม โซเกซอ ซารัมดือรึน
낮보다 행복해 보이네
นัดโบดา แฮงโบแค โพอีเน
다들 자기가 있을 곳을 아는데
ทาดึล ชากีกา อิดซึล โคซึล อานึนเด
나만 하릴없이 걷네
นามัน ฮารีรอบชี กอดเน
그래도 여기 섞여있는 게 더 편해
คือแรโด ยอกี ซอก กยออิดนึน เก ทอ พยอนแฮ
밤을 삼킨 뚝섬은 나에게
พามึล ซัมคิน ตุกซอมึน นาเอเก
전혀 다른 세상을 건네
ชอนฮยอ ดารึน เซซางึล กอนเน
나는 자유롭고 싶다
นานึน ชายูรบโก ชิบดา
자유에게서 자유롭고 싶다
ชายูเอเกซอ ชายูรบโก ชิบดา
지금은 행복한데 불행하니까
ชีกือมึน แฮงโบคันเด พุลแฮงฮานีกา
나는 나를 보네 뚝섬에서
นานึน นารึล โพเน ตุกซอเมซอ

I wish I could love myself
I wish I could love myself
I wish I could love myself
I wish I could love myself

I wish I could love myself
I wish I could love myself
I wish I could love myself
I wish I could love myself
 
Thank you for Korean lyrics:
https://colorcodedlyrics.com/2016/10/bts-bangtansonyeondan-reflection

[เนื้อเพลง] Standing Egg - Voice

posted on 04 Dec 2016 15:45 by meyanee
 
Standing Egg - Voice

끝없이 어둠이 밀려올 때
กือทอบชี ออดูมี มิลรยอ อล แต
앞이 보이지 않아 발을 떼지 못할 때
อาพี โบอีจี อันนา บารึล เตจี มดทัล แต
누구에게도 손 내밀지 못해
นูกูเอเกโด ซน แนมิลจี มดแท
겨우 버티고 서있을 때
กยออู บอทีโก ซออิดซึล แต

네가 무너질 때 손을 잡아줄게
เนกา มูนอจิล แต โซนึล จาบาจุลเก
너의 목소리가 들려
นอเย มกโซรีกา ดึลรยอ

어둠 속에 I can hear your voice, your broken heart
ออดุม โซเก I can hear your voice, your broken heart
기억해줘 모두다 사라져도 내가 네 곁에 있을게 언제나
กีออกแค จวอ โมดูดา ซาราจยอโด แนกา เน กยอเท อิดซึลเก ออนเจนา
네 곁에 있을게 이렇게 언제나
เน กยอเท อิดซึลเก อีรอกเก ออนเจนา
널 웃게 해줄게 기억해 언제나 언제나
นอล อุดเก แฮจุลเก กีออกแค ออนเจนา ออนเจนา

끝없이 슬픔이 밀려올 때
กือทอบชี ซึลพือมี มิลรยอ อล แต
더해지고 휩쓸려 가슴이 패여갈 때
ดอแฮจีโก ฮวิบซึลรยอ กาซือมี แพยอกัล แต
누구에게도 말할 수가 없어
นูกูเอเกโด มัลรัล ซูกา ออบซอ
겨우 눈물 참고 있을 때
กยออู นุนมุล ชัมโก อิดซึล แต

네가 무너질 때 그 손을 잡아줄게
เนกา มูนอจิล แต โซนึล จาบาจุลเก
너의 목소리가 들려
นอเย มกโซรีกา ดึลรยอ

어둠 속에 I can hear your voice, your broken heart
ออดุม โซเก I can hear your voice, your broken heart
기억해줘 모두 다 사라져도 내가 네 곁에 있을게 언제나
กีออกแค จวอ โมดูดา ซาราจยอโด แนกา เน กยอเท อิดซึลเก ออนเจนา
네 곁에 있을게 이렇게 언제나
เน กยอเท อิดซึลเก อีรอกเก ออนเจนา
널 웃게 해줄게 기억해
นอล อุดเก แฮจุลเก กีออกแค

어둠속에 너만 혼자 남겨두지는 않을게
ออดุมโซเก นอมัน ฮนจา นัมกยอดูจีนึน อันนึลเก

Can’t you hear my voice, my broken heart
기도할게 모두다 사라질 때 너도 내 곁에 있기를
กีโดฮัลเก โมดูดา ซาราจิล แต นอโด แน กยอเท อิดกีรึล
그래 나 너의 아픔 지워주진 못하지만
กือแร นา นอเย อาพึม จีวอจูจิน มดทาจีมัน
항상 너의 곁에서 너와 함께 울어줄게 언제나
ฮังซัง นอเย กยอเทซอ นอวา ฮัมเก อูรอจุลเก ออนเจนา
네 곁에 있을게 이렇게 언제나
เน กยอเท อิดซึลเก อีรอกเก ออนเจนา
내 곁에 있어줘 이렇게 언제나 언제나
เน กยอเท อิดซอ จวอ อีรอกเก ออนเจนา ออนเจนา
 
Thank you for Korean lyrics:
https://ilyricsbuzz.com/2016/11/standing-egg-voice.html