[เนื้อเพลง] Taeyeon - 11:11

posted on 13 Nov 2016 14:49 by meyanee
 
태연 - 11:11
Taeyeon - 11:11

It's 11:11 오늘이 한 칸이 채 안 남은 그런 시간
It's 11:11 โอนือรี ฮัน กานี แช อัน นามึน กือรอน ชีกัน
우리 소원을 빌며 웃던 그 시간
อูรี โซวอนึล บิลมยอ อุดตอน กือ ชีกัน
별 게 다 널 떠오르게 하지
บยอล เก ดา นอล ตอโอรือเก ฮาจี
네 맘 끝자락처럼 차가운 바람
เน มัม กึดจารัก ชอรอม ชากาอุน บารัม
창을 열면 온통 네가 불어와
ชางึล ยอล มยอน อนทง เนกา พูรอวา
이 시간이 전부 지나고 나면
อี ชีกานี ชอนบู ชีนาโก นา มยอน
이별이 끝나 있을까 Yeah
อีบยอรี กึดนา อิดซึลกา Yeah
널 다 잊었을까
นอล ทา อีจอดซึลกา

모든 게 자릴 찾아서 떠나가고
โมดึน เก ชาริล ชาจาซอ ตอนากาโก
넌 내 모든 걸 갖고서 떠나도
นอน แน โมดึน กอล กัดโกซอ ตอนาโด
내 맘은 시계 속의 두 바늘처럼
แน มามึน ชีกเย โซเก ทู บานึล ชอรอม
같은 곳을 두고 맴돌기만 해
คาทึน โกซึล ทูโก แมม ดลกีมัน แฮ

Na na na na na na na na
na na na na na oh
Na na na na na na na na
I believe I will be over you

달력 안에 있는 오래 전에 약속했던
ทัลรยอก อาเน อิดนึน โอแร ชอเน ยักซกแคดตอน
몇 월의 며칠
มยอด วอเร มยอชิล
너에겐 다 잊혀져 있었다면
นอเอเกน ดา อิดชยอ จยอ อิดซอดตา มยอน
내가 지워야지 뭐
แนกา ชีวอยาจี มวอ
지나고 나면 별 거 아니겠지 뭐
ชีนาโก นามยอน พยอล กอ อานีเกดจี มวอ

모든 게 자릴 찾아서 떠나가고
โมดึน เก ชาริล ชาจาซอ ตอนากาโก
넌 내 모든 걸 갖고서 떠나도
นอน แน โมดึน กอล กัดโกซอ ตอนาโด
내 맘은 시계 속의 두 바늘처럼
แน มามึน ชีกเย โซเก ทู บานึล ชอรอม
같은 곳을 두고 맴돌기만 해
คาทึน โกซึล ทูโก แมม ดลกีมัน แฮ

Na na na na na na na na
na na na na na oh
Na na na na na na na na
I believe I will be over you

계절 틈에 잠시 피는 낯선 꽃처럼
คเยจอล ทือเม ชัมชี พีนึน นัดซอน กก ชอรอม
하루 틈에 걸려 있는 새벽 별처럼
ฮารู ทือเม คอลรยอ อิดนึน แซ บยอก บยอล ชอรอม
이 모든 건 언젠가는
อี โมดึน กอน ออนเจนกานึน
다 지나가고 말겠지
ทา ชีนากาโก มัลเกดจี

모든 게 자릴 찾아서 돌아오고
โมดึน เก ชาริล ชาจาซอ โทราโอโก
내가 아무 일 없는 듯이 웃게 되면
แนกา อามู อิล ออบนึน ดือชี อุดเก ดเว มยอน
너의 이름 한 번쯤 부르는 게
นอเย อีรึม ฮัน บอนจึม บูรือนึน เก
지금처럼 아프지 않을 거야
ชีกึม ชอรอม อาพือจี อานึล กอยา

Na na na na na na na na
na na na na na oh
Na na na na na na na na
I believe I will be over you

Na na na na na na na na
na na na na na oh
Na na na na na na na na
I believe I will be over you
 
Thank you for Korean lyrics:
https://ilyricsbuzz.com/2016/11/taeyeon-11-11.html

Comment

Comment:

Tweet