[เนื้อเพลง] VIXX - The Closer

posted on 13 Nov 2016 13:17 by meyanee
 
VIXX - The Closer

반쯤 가린 표정 매혹만이 남고
บัมจึม การิน พโยจอง แมฮกมานี นัมโก
은밀한 Mood 너머 비밀만이 넘쳐 Baby
อึนมิลรัน Mood นอมอ บีอิลมานี นอมชยอ Baby
나른한 눈빛으로 Say something
นารึนนัน นุนบีชือโร Say something
물론 알아채지 오직 나만 홀로
มุลรน อาราแชจี โอจิก นามัน ฮลโร

Oh 워워 That's no no boy
Oh วอ วอ That's no no boy
She's so 도도 태도마저도
She's so โด โด แตโดมาจอโด
내 맘에 쏙 들어 또 발동하는 승부욕
แน มาเม ซก ดือรอ โต บัลดงงานึน ซึงบูยก
1분 1초가 아깝지
อิลบุน อิลโชกา อากับจี
여기 누구라도 탐낼 너잖니
ยอกี นูกูราโด ทัมแนล นอจันนี

Getting closer 다 밀어내고 너를 독점해
Getting closer ดา มีรอแนโก นอรึล ดกจอมแม
너의 어디에도 감히 눈을 두지 않게
นอเย ออดีเอโด กัมมี นูนึล ดูจี อันเก
틈 하나 없도록 다가가
ทึม ฮานา ออบโดรก ดากากา
모두들 멍하니 바라보게 안아봐
โมดูดึล มองฮานี บาราโบเก อานา บวา

널 내게 맡겨 uh 난 네 감각을 열어
นอล แนเก มัดกยอ uh นัน เน กัมกากึล ยอรอ
널 내게 맡겨 uh 나의 눈빛만을 믿어 넌
นอล แนเก มัดกยอ uh นาเย นุนบิดมานึล มีดอ นอน
시간 속에 갇혀 Dance with me
ชีกัน โซเก กัดทยอ Dance with me
턱 끝까지 가득 Breathe on me
ทอก กึดกาจี กาดึก Breathe on me
널 내게 맡겨 널 내게 맡겨 uh
นอล แนเก มัดกยอ นอล แนเก มัดกยอ uh

열린 입술 너머 너를 향한 통로
ยอลริน อิบซุล นอมอ นอรึล ฮยังงัน ทงโร
관능은 능숙하게 내 시선을 잡고 Baby
กวันนืองึน นึงซุกคาเก แน ชีซอนึล จับโก Baby
나른한 목소리로 Say something
นารึนนัน มกโซรีโร Say something
뭔가 특별하지 내 귓가에 Talk low
มวอนกา ทึก บยอลราจี แน กวิดกาเอ Talk low

하나 둘 셋 하고 넷 하고 나서 거칠어지는 숨소리에
ฮานา ดุล เซด ฮาโก เนด ฮาโก นาซอ กอชีรอจีนึน ซุมโซรีเอ
우리 사랑의 채도가 더 더 짙어지네
อูรี ซาราเง แชโดกา ดอ ดอ จีทอจีเน
째깍째깍 Rhythm 속엔 날이 서 있어
แจกัก แจกัก Rhythm โซเกน นารี ซอ อิดซอ
멈칫하는 사이 차일 벌려 달아나니까
มอมชิดทานึน ซาอี ชาอิล บอลรยอ ดารานานีกา

Come on over 널 가질 승자 나를 알게 해
Come on over นอล กาจิล ซึงจา นารึล อัลเก แฮ
나를 설명하는 수식 따윈 필요 없게
นารึล ซอลมยองงานึน ซูชิก ตาวิน พีรโย ออบเก
잠시만 넌 눈을 감아봐
จัมชีมัน นอน นูนึล กามา บวา
두 팔은 내 몸의 어디쯤을 감아봐
ดู พารึน แน โมเม ออดีจือมึล กามา บวา

널 내게 맡겨 uh 난 네 감각을 열어
นอล แนเก มัดกยอ uh นัน เน กัมกากึล ยอรอ
널 내게 맡겨 uh 나의 눈빛만을 믿어 넌
นอล แนเก มัดกยอ uh นาเย นุนบิดมานึล มีดอ นอน
시간 속에 갇혀 Dance with me
ชีกัน โซเก กัดทยอ Dance with me
턱 끝까지 가득 Breathe on me
ทอก กึดกาจี กาดึก Breathe on me
널 내게 맡겨 널 내게 맡겨 uh
นอล แนเก มัดกยอ นอล แนเก มัดกยอ uh

모든 건 (Everything) 내가 다뤄
โมดึน กอน (Everything) แนกา ดารวี
너의 낮 (Everyday) 너의 밤
นอเย นัด (Everyday) นอเย บัม
누구도 네 맘에 섞이지 못하게
นูกูโด เน มาเม ซอกกีจี มดทาเก

I'm Lookin' for girl Lookin' for love ay
I'm Lookin' for u and Lookin' for me
이제 좀 느낌이 오지 남다른 내가 다르다고
อีเจ จม นือกีมี โอจี นัมดารึน แนกา ดารือดาโก
말을 하지 않아도 넌 이미 나를 다 느꼈잖아
มารึล ฮาจี อันนาโด นอน อีมี นารึล ดา นือ กยอดจันนา
나를 따라와 너를 완전히 내게 다
นารึล ตาราวา นอรึล วันจอนนี แนเก ดา
맡겨도 돼
มัดกยอโด ดแว

내게 당겨 널 내게 당겨
แนเก ดังกยอ นอล แนเก ดังกยอ
내게 묶어 널 내게 묶어
แนเก มุกกอ นอล แนเก มุกกอ
Hold you tight

The thing about love 난 네 의심을 닫고
The thing about love นัน เน อึยชีมึล ดัลโก
The thing about love 전에 없던 것을 줄게 난
The thing about love จอเน ออบดอน กอซึล จุลเก นัน
몰아치던 밤이 그치면
โมราชีดอน บามี กือชี มยอน
나와 함께 사라질 뿐야
นาวา ฮัมเก ซาราจิล ปูนยา
널 내게 맡겨 널 내게 맡겨 uh (내게로)
นอล แนเก มัดกยอ นอล แนเก มัดกยอ uh (แนเกโร)
And It’s over
 
Thank you for Korean lyrics:
https://ilyricsbuzz.com/2016/10/vixx-the-closer.html

Comment

Comment:

Tweet