[เนื้อเพลง] BTS Jimin - Lie

posted on 17 Nov 2016 23:15 by meyanee
 
BTS Jimin - Lie

내게 말해 너의 달콤한 미소로 내게
แนเก มัลแร นอเย ดัลคมมัน มีโซโร แนเก
내게 말해 속삭이듯 내 귓가에 말해
แนเก มัลแร ซกซากีดึด แน กวิดกาเอ มัลแร
Don’t be like a prey
Be Smooth like a like a snake
벗어나고 싶은데
บอซอนาโก ชีพึนเด

Ah woo woo
내게서 떠나 떠나 떠나줘
แนเกซอ ตอนา ตอนา ตอนา จวอ
내게서 떠나 떠나줘
แนเกซอ ตอนา ตอนา จวอ
Ah woo woo
뭐라도 나를 나를 구해줘
มวอราโด นารึล นารึล กูแฮ จวอ
나를 구해줘
นารึล กูแฮ จวอ

계속돼 도망쳐봐도
กเยซก ดแว โดมังชยอ บวาโด
거짓 속에 빠져있어
กอจิด โซเก ปาจยออิดซอ

Caught in a lie
순결했던 날 찾아줘
ซุนกยอล แฮดดอน นัล ชาจา จวอ
이 거짓 속에 헤어날 수 없어
อี กอจิด โซเก เฮออนัล ซู ออบซอ
내 웃음을 돌려놔줘
แน อูซือมึล ดล รยอ นวา จวอ

Caught in a lie
이 지옥에서 날 꺼내줘
อี เจโอเกซอ นัล กอแน จวอ
이 고통에서 헤어날 수 없어
อี โกโทเงซอ เฮออนัล ซู ออบซอ
벌받는 나를 구해줘
ปอลปัดนึน นารึล กูแฮ จวอ

나를 원해 길을 잃고 헤매이는 나를
นารึล วอนแน กีรึล อิลโก เฮแมอีนึน นารึล
나를 원해 매일 그랬듯 나
นารึล วอนแน แมอิล กือแรดดึด นา
I feel so far away
You always come my way
또 다시 반복돼 난
โต ดาชี บันบก ดแว นัน

Ah woo woo
내게서 떠나 떠나 떠나줘
แนเกซอ ตอนา ตอนา ตอนา จวอ
내게서 떠나 떠나줘
แนเกซอ ตอนา ตอนา จวอ
Ah woo woo
뭐라도 나를 나를 구해줘
มวอราโด นารึล นารึล กูแฮ จวอ
나를 구해줘
นารึล กูแฮ จวอ

계속돼 도망쳐봐도
กเยซก ดแว โดมังชยอ บวาโด
거짓 속에 빠져있어
กอจิด โซเก ปาจยออิดซอ

Caught in a lie
순결했던 날 찾아줘
ซุนกยอล แฮดดอน นัล ชาจา จวอ
이 거짓 속에 헤어날 수 없어
อี กอจิด โซเก เฮออนัล ซู ออบซอ
내 웃음을 돌려놔줘
แน อูซือมึล ดล รยอ นวา จวอ

Caught in a lie
이 지옥에서 날 꺼내줘
อี เจโอเกซอ นัล กอแน จวอ
이 고통에서 헤어날 수 없어
อี โกโทเงซอ เฮออนัล ซู ออบซอ
벌받는 나를 구해줘
ปอลปัดนึน นารึล กูแฮ จวอ

아직 나는 여전히 똑같은 나인데
อาจิก นานึน ยอจอนนี ตกกาทึน นาอินเด
예전과 똑같은 나는 여기 있는데
เยจอน กวา ตกกาทึน นานึน ยอกี อิดนึนเด
너무나 커져버린
นอมูนา กอจยอ บอริน
거짓이 날 삼키려 해
กอจีชี นัล ซัมคีรยอ แฮ

Caught in a lie
순결했던 날 찾아줘
ซุนกยอล แฮดดอน นัล ชาจา จวอ
이 거짓 속에 헤어날 수 없어
อี กอจิด โซเก เฮออนัล ซู ออบซอ
내 웃음을 돌려놔줘
แน อูซือมึล ดล รยอ นวา จวอ

Caught in a lie
이 지옥에서 날 꺼내줘
อี เจโอเกซอ นัล กอแน จวอ
이 고통에서 헤어날 수 없어
อี โกโทเงซอ เฮออนัล ซู ออบซอ
벌받는 나를 구해줘
ปอลปัดนึน นารึล กูแฮ จวอ
 
Thank you for Korean lyrics:
http://bts-trans.tumblr.com/post/151568547685/lyrics-lie-by-bts-jimin

Comment

Comment:

Tweet