[เนื้อเพลง] Hyolyn - Paradise

posted on 19 Nov 2016 21:45 by meyanee
 
Hyolyn - Paradise

넌 언제나 자켓을 꼭꼭 눌러 입고
นอน ออนเจนา จาเคซึล กก กก นุลรอ อิบโก
잠깐을 벗어놓는 적이 없어 완벽해
จัมกานึล บอซอ นกนึน จอกี ออบซอ วันบยอกแค
여기저기 너를 향해 유혹의 바람을
ยอกีจอกี นอรึล ฮยังแง ยูโฮเก บารามึล
호호 불어대도 너는 그저 I don't care
โฮ โฮ บูรอแดโด นอนึน กือจอ I don't care

궁금해졌어 확인하고 싶어
กุงกึมแม จยอดซอ ฮวากินฮาโก ชีพอ
나에게도 너 거부할 수 있을지
นาเอเกโด นอ กอบูฮัล ซู อิดซึลจี
연애가 싫은 거니 아니면
ยอเนกา ชิลรึน กอนี อานี มยอน
아직까지 못 만났겠지 나 같은 girl
อาจิกกาจี มด มันนัดเกดจี นา กาทึน girl

손 까딱 안 해도 난 네 맘 열 수 있어
ซน กาตัก อัน แฮโด นัน เน มัม ยอล ซู อิดซอ
자신만만한 네 시선이 난 귀여워
จาชินมันมันนัน เน ชีซอนี นัน กวียอวอ
네게 다가갈게 놀라지는 말아줘
เนเก ดากากัลเก นลราจีนึน มารา จวอ
심장은 뜨겁게 눈부시게
ชิมจางึน ตือกอบเก นุนบูชีเก
보여줄게 paradise
โบยอจุลเก paradise

맞아 난 좀 달라 난 온도가 달라
มาจา นัน จม ดัลรา นัน อนโดกา ดัลรา
더워 더워 더워 나와 있으면 넌
ดอวอ ดอวอ ดอวอ นาวา อิดซือ มยอน นอน
더워 더워 더워 난 항상 뜨거워
ดอวอ ดอวอ ดอวอ นัน ฮังซีง ตือกอวอ
벗어 벗어봐 벌써 내가 이겼어
บอซอ บอซอ บวา บอลซอ แนกา อีกยอดซอ

넌 언제나 새까만 선글라스로
นอน ออนเจนา แซกามัน ซอนกึล ราซือโร
네 눈을 가리고 괜히 무관심한 척을 해
เน นูนึล การีโก แกวนนี มูกวันชิมมัน ชอกึล แฮ
이리저리 너를 향해 유혹의 눈빛을
อีรีจอรี นอรึล ฮยังแง ยูโฮเก นุนบีชึล
뜨겁게 쏘아도 너는 끄떡도 없대
ตือกอบเก โซอาโด นอนึน กือตอกโด ออบแด

궁금해졌어 그대의 한계가
กุงกึมแม จยอดซอ กือแดเย ฮัน กเยกา
나를 건드려 날 더 타오르게 해
นอรึล กอนดือ รยอ นัล ดอ ทาโอรือเก แฮ
이런 건 처음 봤지 상상도 못했겠지
อีรอน กอน ชออึม บวัดจี ซังซังโด มดแทดเกดจี
입이 벌어지겠지 Oh God
อีบี บอรอจีเกดจี Oh God

손 까딱 안 해도 난 네 맘 열 수 있어
ซน กาตัก อัน แฮโด นัน เน มัม ยอล ซู อิดซอ
자신만만한 네 시선이 난 귀여워
จาชินมันมันนัน เน ชีซอนี นัน กวียอวอ
네게 다가갈게 놀라지는 말아줘
เนเก ดากากัลเก นลราจีนึน มารา จวอ
심장은 뜨겁게 눈부시게
ชิมจางึน ตือกอบเก นุนบูชีเก
보여줄게 paradise
โบยอจุลเก paradise

맞아 난 좀 달라 난 온도가 달라
มาจา นัน จม ดัลรา นัน อนโดกา ดัลรา
더워 더워 더워 나와 있으면 넌
ดอวอ ดอวอ ดอวอ นาวา อิดซือ มยอน นอน
더워 더워 더워 난 항상 뜨거워
ดอวอ ดอวอ ดอวอ นัน ฮังซีง ตือกอวอ
벗어 벗어봐 벌써 내가 이겼어
บอซอ บอซอ บวา บอลซอ แนกา อีกยอดซอ

손 까딱 안 해도 난 네 맘 열 수 있어
ซน กาตัก อัน แฮโด นัน เน มัม ยอล ซู อิดซอ
자신만만한 네 시선이 난 귀여워
จาชินมันมันนัน เน ชีซอนี นัน กวียอวอ
네게 다가갈게 놀라지는 말아줘
เนเก ดากากัลเก นลราจีนึน มารา จวอ
심장은 뜨겁게 눈부시게
ชิมจางึน ตือกอบเก นุนบูชีเก
보여줄게 paradise
โบยอจุลเก paradise

맞아 난 좀 달라 난 온도가 달라
มาจา นัน จม ดัลรา นัน อนโดกา ดัลรา
더워 더워 더워 나와 있으면 넌
ดอวอ ดอวอ ดอวอ นาวา อิดซือ มยอน นอน
더워 더워 더워 난 항상 뜨거워
ดอวอ ดอวอ ดอวอ นัน ฮังซีง ตือกอวอ
벗어 벗어봐 벌써 내가 이겼어
บอซอ บอซอ บวา บอลซอ แนกา อีกยอดซอ

보여줄게 paradise
โบยอจุลเก paradise
 
Thank you for Korean lyrics:
https://ilyricsbuzz.com/2016/11/hyolyn-paradise.html

Comment

Comment:

Tweet