[เนื้อเพลง] MAMAMOO - Décalcomanie

posted on 19 Nov 2016 22:02 by meyanee
 
마마무 - 데칼코마니
MAMAMOO - Décalcomanie

Knock Knock 낯선 너의 등장이
Knock Knock นัดซอน นอเอ ทึงจัง อี
평소답지 않은 눈빛이
พยองโซดับจี อานึน นุนบีชี
뭔가 느낌이 좀 수상해
มวอนกา นือกีมี จม ซูซังแฮ
지금은 12시10분전
ชีกือมึน ยอลดุลชี ชิบบุนจอน

점점 분위기에 취하고
ชอมจอม พู นวีกีเอ ชวีฮาโก
눈빛은 서로를 비추고
นุนบีชึน ซอโรรึล บีชูโก
흐르는 침묵도 끈적해
ฮือรือนึน ชิมมุกโด กึนจอแค
터질 것만 같은 우리 사이
ทอจิล คอดมัน กาทึน อูรี ซาอี

너와나 입을 맞춰 I feel good
นอวานา อีบึล มัดชวอ I feel good
너에게 나를 맡겨 I feel good
นอเอเก นารึล มัดกยอ I feel good
이건 좀 위험해 위험해 위험해 나
อีกอน จม วีฮอมแม วีฮอมแม วีฮอมแม นา
선을 넘을 것만 같아
ซอนึล นอมึล คอดมัน กาทา

너와나 같이 그린 I feel good
นอวานา กาที คือริน I feel good
오렌지 빛깔 그림 I feel good
โอเรนจี บิดกัล คือริม I feel good
조금은 위험해 위험해 위험해도
โชกือมึน วีฮอมแม วีฮอมแม วีฮอมแม โด
멈출 수가 없어 나 I feel good
มอมชุล ซูกา ออบซอ นา I feel good

Knock Knock 그때 예상했었지
Knock Knock คือแต เยซัง แฮดซอดจี
여잔 촉이 정말 빠르지
ยอจัน ชก อี ชองมัล ปารือจี
이미 물은 엎질러졌어
อีมี มูรึน ออบจิลรอ จยอดซอ
우린 몰래 새벽을 맞네
อูริน มลแร แซ บยอกึล มัดเน

At that time Knock Knock 지난 여름부터 밤낮
At that time Knock Knock ชีนัน ยอรึมบูทอ พัมนัด
사춘기 소녀처럼 꿈꾸게 만들었어 로맨스
ซาชุนกี โซนยอ ชอรอม กุมกูเก มันดือ รอดซอ โรแมนซือ
오늘만 기다렸어 Oh Yes
โอนึลมัน คีดารยอดซอ Oh Yes
Oh 핸드폰은 Off 치명적인 호흡
Oh แฮนดือโพนึน Off ชี มยอง จอกิน โฮฮึบ
비밀스런 파티 깔아 레드 카펫
พีมิลซือรอน พาที คารา เรดือ คาเพด
내 공간에 와준 널 환영해 Knock Knock Knock Knock
แน คงกาเน วาจุน นอล ฮวา นยอง แฮ Knock Knock Knock Knock
두 손을 머리위로 Clap your hands
ดู โซนึล มอรีวีโร Clap your hands

너와나 입을 맞춰 I feel good
นอวานา อีบึล มัดชวอ I feel good
너에게 나를 맡겨 I feel good
นอเอเก นารึล มัดกยอ I feel good
이건 좀 위험해 위험해 위험해 나
อีกอน จม วีฮอมแม วีฮอมแม วีฮอมแม นา
선을 넘을 것만 같아
ซอนึล นอมึล คอดมัน กาทา

너와나 같이 그린 I feel good
นอวานา กาที คือริน I feel good
오렌지 빛깔 그림 I feel good
โอเรนจี บิดกัล คือริม I feel good
조금은 위험해 위험해 위험해도
โชกือมึน วีฮอมแม วีฮอมแม วีฮอมแม โด
멈출 수가 없어 나 I feel good
มอมชุล ซูกา ออบซอ นา I feel good

나를 깨우는 너의 속삭임 (I feel good)
นารึล แกอูนึน นอเอ ซกซากิบ (I feel good)
너의 손짓 또 몸짓 (I feel good)
นอเอ ซนจิด โต มมจิด (I feel good)
너와 단둘이 맞은 아침이 (I feel good)
นอวา ทันดูรี มาจึน อาชีมี (I feel good)
I feel good good good good

헝클어진 머리 헐크 같은 바디
ฮังคือรอจิน มอรี ฮอลโค กาทึน บาดี
라인 보고 싶어 백허그까지 너 uh
ราอิน โพโก ชีพอ แพคอกือกาจี นอ uh
고개를 끄덕 끄덕 숨 쉴 수가 없네
โคแกรึล กือดอก กือดอก ซุม ชวิล ซูกา ออบเน
I can’t control myself 준비했어 널 위해
I can’t control myself ชุนบี แฮดซอ นอล วีแฮ
MAMAMOO is coming back for you
Knock Knock Knock Knock
두 손을 머리위로 Clap your hands
ทู โซนึล มอรีวีโร Clap your hands

너와나 입을 맞춰 I feel good
นอวานา อีบึล มัดชวอ I feel good
너에게 나를 맡겨 I feel good
นอเอเก นารึล มัดกยอ I feel good
이건 좀 위험해 위험해 위험해 나
อีกอน จม วีฮอมแม วีฮอมแม วีฮอมแม นา
선을 넘을 것만 같아
ซอนึล นอมึล คอดมัน กาทา

너와나 같이 그린 I feel good
นอวานา กาที คือริน I feel good
오렌지 빛깔 그림 I feel good
โอเรนจี บิดกัล คือริม I feel good
서로가 만들어 낸 서로가 묻혀진
ซอโรกา มันดือรอ แนน ซอโรกา มู ทยอจิน
데칼코마니 같아 I feel good
เทคัลโคมานี กาทา I feel good
 
Thank you for Korean lyrics:
https://ilyricsbuzz.com/2016/11/mamamoo-decalcomanie.html

Comment

Comment:

Tweet