[เนื้อเพลง] Boys24 - E

posted on 20 Nov 2016 17:57 by meyanee
 
소년24 - E
Boys24 - E

눈이 부신다 빛의 터널
นูนี บูชินดา บีเช ทอนอล
통과한 순간 시작된 Time
ทงกวาฮัน ซุนกัน ชีจัก ดเวน Time
네 눈앞에 현실이 돼
เน นูนาเพ ฮยอนชีรี ดแว
New Utopia Yeah
시간이 된 거야 여기선
ชีกานี ดเวน กอยา ยอกีซอน
나를 봐 새롭게 창조된
นารึล บวา แซรบเก ชังโจ ดเวน
Boys Make Super New World

감았던 눈을 떠 겁내지 말아줘
กามัดดอน นูนึล ตอ กอบแนจี มารา จวอ
꿈에서 깨어 끌려 들어가 Rock My World
กูเมซอ แก ออ กึลรยอ ดือรอกา Rock My World
미랜 눈앞에 와있어 잘 봐 새로운 시작
มีแรน นูนาเพ วาอิดซอ จัล บวา แซโรอุน ชีจัก
우리가 만든 눈이 부신 세상을 봐
อูรีกา มันดึน นูนี บูชิน เซซางึล บวา

We Are The E-Energy 뜨겁게 폭발한 Power
We Are The E-Energy ตือกอบเก พกบัลรัน Power
E-Mergency 꿈이 아니야
E-Mergency กูมี อานียา
너의 E-Lectricity 스위치를 켜줄게
นอเย E-Lectricity ซือวีชีรึล คยอจุลเก
반짝 짜릿한 느낌 새로운 빛을 내 이 순간
บันจัก จาริดทัน นือกิม แซโรอุน บีชึล แน อี ซุนกัน

너의 E-Energy 너의 E-Mergency
นอเย E-Energy นอเย E-Mergency
너의 E-Letricity 우릴 따라와
นอเย E-Letricity อูริล ตาราวา

영원한 Eternity 빛나는 소년의 꿈
ยองวอนนัน Eternity บิดนานึน โซนยอเน กุม
새로 쓰여질 미래 여기 우릴 지켜보면 돼 We Are E
แซโร ซือยอจิล มีแร ยอกี อูริล จีคยอโบ มยอน ดแว We Are E

Somebody Call The Doctor
Somebody Call The Doctor
Somebody Call The Doctor
Somebody Call The Doctor

위아래로 어두웠던 그 시기
วีอาแรโร ออดูวอดดอน กือ ชีกี
시작은 보이지 않는 먼지
ชีจากึน โบอีจี อันนึน มอนจี
Zerobase 그 위에 세운 세계 모든 비밀을 말해줄게
Zerobase กือ วีเอ เซอุน เซ กเย โมดึน บีมีรึล มัลแรจุลเก
새롭게 배열된 D.N.A 흐름 위에
แซรบเก แบยอล ดเวน D.N.A ฮือรึม วีเอ
우린 세상을 여는 New Key
อูริน เซซางึล ยอนึน New Key
겁도 없이 도전한 One Dream
กอบโด ออบชี โดจอนนัน One Dream
우리가 널 안내해
อูรีกา นอล อันแนแฮ
Boys Make The New World

긴장을 풀어줘 널 깨고 나와줘
กินจางึล พูรอ จวอ นอล แกโก นาวา จวอ
더 크게 쏟아지는 에너지 Rock Your World
ดอ คือเก โซดาจีนึน เอนอจี Rock Your World
다른 존재로 태어나 잘 봐 내 눈 속에 널
ดารึน จนแจโร แทออนา จัล บวา แน นุน โซเก นอล
너의 미래는 나로부터 시작이 돼
นอเย มีแรนึน นาโรบูทอ ชีจากี ดแว

We Are The E-Energy 뜨겁게 폭발한 Power
We Are The E-Energy ตือกอบเก พกบัลรัน Power
E-Mergency 꿈이 아니야
E-Mergency กูมี อานียา
너의 E-Lectricity 스위치를 켜줄게
นอเย E-Lectricity ซือวีชีรึล คยอจุลเก
반짝 짜릿한 느낌 새로운 빛을 내 이 순간
บันจัก จาริดทัน นือกิม แซโรอุน บีชึล แน อี ซุนกัน

너의 E-Energy 너의 E-Mergency
นอเย E-Energy นอเย E-Mergency
너의 E-Letricity 우릴 따라와
นอเย E-Letricity อูริล ตาราวา

영원한 Eternity 빛나는 소년의 꿈
ยองวอนฮัน Eternity บิดนานึน โซนยอเน กุม
새로 쓰여질 미래 여기 우릴 지켜보면 돼 We Are E
แซโร ซือยอจิล มีแร ยอกี อูริล จีคยอโบ มยอน ดแว We Are E

새롭게 정의됐어
แซรบเก จอเง ดแวดซอ
여기 진화된 Cell's In Me
ยอกี จินฮวา ดเวน Cell's In Me
다른 피의 Human That Is Me Yeah
ดารึน พีเย Human That Is Me Yeah
너와 함께 가고 싶어 날 따라와
นอวา ฮัมเก กาโก ชีพอ นัล ตาราวา

Somebody Call The Doctor
Somebody Call The Doctor
Somebody Call The Doctor
Somebody Call The Doctor

We Are The E-Energy 뜨겁게 폭발한 Power
We Are The E-Energy ตือกอบเก พกบัลรัน Power
E-Mergency 환상의 시작
E-Mergency ฮวันซาเง ชีจัก
너의 E-Lectricity 스위치를 켜줄게
นอเย E-Lectricity ซือวีชีรึล คยอจุลเก
감전이 돼 짜릿한 새로운 순간을 느껴봐 너의
กัมจอนี ดแว จาริดทัน แซโรอุน ซุนกานึล นือกยอ บวา นอเย

E-Energy 뜨겁게 폭발한 Power
E-Energy ตือกอบเก พกบัลรัน Power
E-Mergency 환상의 시작
E-Mergency ฮวันซาเง ชีจัก
너의 E-Lectricity 스위치를 켜줄게
นอเย E-Lectricity ซือวีชีรึล คยอจุลเก
반짝 놀라운 느낌 새로운 세계를 바라봐
บันจัก นลราอุน นือกิม แซโรอุน เซ กเยรึล บาราบวา

너의 E-Energy 너의 E-Mergency
นอเย E-Energy นอเย E-Mergency
너의 E-Letricity 나를 따라와
นอเย E-Letricity นารึล ตาราวา

빛나는 Eternity 영원한 소년의 꿈
บิดนานึน Eternity ยองวอนนัน โซนยอเน กุม
너의 앞에 보일게 이제는 모든 걸 증명해 We Are E
นอเย อาเพ โบอิลเก อีเจนึน โมดึน กอล จึงมยองแง We Are E
 
Thank you for Korean lyrics:
https://ilyricsbuzz.com/2016/11/boys-24-e-unit-yellow-ver.html

Comment

Comment:

Tweet