[เนื้อเพลง] T-ARA - TIAMO

posted on 21 Nov 2016 23:17 by meyanee
 
T-ARA - TIAMO

보고 싶어 Tiamo 눈물이 날 듯해요
โบโก ชีพอ Tiamo นุนมูรี นัล ดึดแทโย
하늘에 별도 가득가득 한듯해요
ฮานือเร บยอลโด กาดึก กาดึก ฮันดึดแทโย
보고 싶어 Tiamo 웃음이 나는 걸요
โบโก ชีพอ Tiamo อูซือมี นานึน กอรโย
이렇게 좋은 날 울고 싶진 않은걸요
อีรอกเก โจฮึน นัล อุลโก ชิบจิน อันนึนกอรโย

My love my love
꼭 잡은 손 절대 놓지 않아요
กก จาบึน ซน จอลแด นกจี อันนาโย
약속할게 들어봐
ยักซกคัลเก ดือรอ บวา

동쪽이든 서쪽이든 어디든
ดงโจกีดึน ซอโจกีดึน ออดีดึน
그대와 함께라면 나는 어디든
กือแดวา ฮัมเกรา มยอน นานึน ออดีดึน
너만을 원해 원해 Tiamo
นอมานึล วอนแน วอนแน Tiamo
우리 둘만의 암호
อูรี ดุลมาเน อัมโม
아마도 그대만큼
อามาโด กือแดมันคึม
날 사랑해줄 사람은
นัล ซารังแงจุล ซารามึน
No way no way Tiamo
우리 둘만의 암호
อูรี ดุลมาเน อัมโม

널 하나부터 열까지 세
นอล ฮานาบูทอ ยอลกาจี เซ
열을 세고 다시 백까지 세
ยอรึล เซโก ดาชี แบกกาจี เซ
사랑이 지고 질 때까지 담고 싶어
ซารางี จีโก จิล แตกาจี ดัมโก ชีพอ
내 눈에 오래오래 남기로 해
แน นูเน โอแร โอแร นัมกีโร แฮ
바람 차갑게 불어와도
บารัม ชากับเก บูรอวาโด
애써 모른척하지 말아요
แอซอ โมรึนชอกคาจี มาราโย
좀 다르게 색다르게 Tiamo tiamo
จม ดารือเก แซกดารือเก Tiamo tiamo
우리 둘만의 암호
อูรี ดุลมาเน อัมโม

My love my love
꼭 잡은 손 절대 놓지 않아요
กก จาบึน ซน จอลแด นกจี อันนาโย
약속할게 들어봐
ยักซกคัลเก ดือรอ บวา

동쪽이든 서쪽이든 어디든
ดงโจกีดึน ซอโจกีดึน ออดีดึน
그대와 함께라면 나는 어디든
กือแดวา ฮัมเกรา มยอน นานึน ออดีดึน
너만을 원해 원해 Tiamo
นอมานึล วอนแน วอนแน Tiamo
우리 둘만의 암호
อูรี ดุลมาเน อัมโม
아마도 그대만큼
อามาโด กือแดมันคึม
날 사랑해줄 사람은
นัล ซารังแงจุล ซารามึน
No way no way Tiamo
우리 둘만의 암호
อูรี ดุลมาเน อัมโม

참 다행이야 그대라서
ชัม ดาแฮงียา กือแดราซอ
이 사랑이 날 웃게 해서
อี ซารางี นัล อุดเก แฮซอ
매일매일 그대란 꽃이 피어나
แมอิล แมอิล กือแดรัน โกชี พีออนา
마음에 가득 그대로 채울래
มาอือเม กาดึก กือแดโร แชอุลแร
이대로 충분해 내 손을 놓지 마
อีแดโร ชุงบุนแน แน โซนึล นกจี มา

동쪽이든 서쪽이든 어디든
ดงโจกีดึน ซอโจกีดึน ออดีดึน
그대와 함께라면 나는 어디든
กือแดวา ฮัมเกรา มยอน นานึน ออดีดึน
너만을 원해 원해 Tiamo
นอมานึล วอนแน วอนแน Tiamo
우리 둘만의 암호
อูรี ดุลมาเน อัมโม
아마도 그대만큼
อามาโด กือแดมันคึม
날 사랑해줄 사람은
นัล ซารังแงจุล ซารามึน
No way no way Tiamo
우리 둘만의 암호
อูรี ดุลมาเน อัมโม

동쪽이든 서쪽이든 어디든
ดงโจกีดึน ซอโจกีดึน ออดีดึน
그대와 함께라면 나는 어디든
กือแดวา ฮัมเกรา มยอน นานึน ออดีดึน
너만을 원해 원해 Tiamo
นอมานึล วอนแน วอนแน Tiamo
우리 둘만의 암호
อูรี ดุลมาเน อัมโม
아마도 그대만큼
อามาโด กือแดมันคึม
날 사랑해줄 사람은
นัล ซารังแงจุล ซารามึน
No way no way Tiamo
우리 둘만의 암호
อูรี ดุลมาเน อัมโม
 
Thank you for Korean lyrics:
https://colorcodedlyrics.com/2016/11/t-ara-tiamo

Comment

Comment:

Tweet