[เนื้อเพลง] SHINee - Tell Me What To Do

posted on 27 Nov 2016 15:00 by meyanee
 
SHINee - Tell Me What To Do

Tell Me What To Do
Tell Me What To Do
Tell Me What To Do
Tell Me What To Do

요즘 난 I don't know I don't know you
โยจึม นัน I don't know I don't know you
많은 걸 포기한 듯한 눈빛
มันนึน กอล โพกีฮัน ดึดทัน นุนบิด
하지만 들려 무언의 외침
ฮาจีมัน ดึลรยอ มูออเน เวชิม
Tell Me What To Do

극적인 전개도 없는 연인
กึกจอกิน จอนแกโด ออบนึน ยอนิน
시간이 두는 패착인 걸까?
ชีกานี ดูนึน แพชากิน กอลกา
끝내지 않아도 이미 끝난
กึดแนจี อันนาโด อีมี กึดนัน
Tell Me What To Do

풀리지 않는 매듭은
พุลรีจี อันนึน แมดือพึน
우리 앞에 있는데
อูรี อาเพ อิดนึนเด

내가 먼저 다가가
แนกา มอนจอ ดากากา
막다른 길 끝에서
มักดารึน กิล กือเทซอ
흘린 눈물에 다 젖어버린
ฮึลริน นุนมูเร ดา จอจอบอริน
두 볼을 닦아주고 물어볼래
ดู บูรึล ดักกาจูโก มูรอ บลแร

Tell Me What To Do
Tell Me What To Do
Tell Me What To Do
Tell Me What To Do

말하지 않아도 알아주길
มัลฮาจี อันนาโด อาราจูกิล
뭔가 주기만 했다는 착각
มวอนกา จูกีมัน แฮดดานึน ชักกัก
익숙한 존재라 던진 말들
อิกซุกคัน จนแจรา ดอนจิน มัลดึล
Tell Me What To Do

무심했던 아픈 말
มูชิมแมดดอน อาพึน มัล
깊은 상처를 남긴 날
กีพึน ซังชอรึล นัมกิน นัล
내가 여전히 바보란 사실만
แนกา ยอจอนนี บาโบรัน ซาชิลมัน
깨닫게 되는 말
แกดัดเก ดเวนึน มัล

지울 수만 있다면
จีอุล ซูมัน อิดดา มยอน
그렇게만 된다면
กือรอกเกมัน ดเวนดา มยอน

내가 먼저 다가가
แนกา มอนจอ ดากากา
막다른 길 끝에서
มักดารึน กิล กือเทซอ
흘린 눈물에 다 젖어버린
ฮึลริน นุนมูเร ดา จอจอบอริน
두 볼을 닦아주고 물어볼래
ดู บูรึล ดักกาจูโก มูรอ บลแร

Tell Me What To Do (먼저 말해주길 바래)
Tell Me What To Do (มอนจอ มัลแรจูกิล บาแร)
Tell Me What To Do (Don't cry no more)

Tell Me What To Do (너의 마음이 나를 본다면)
Tell Me What To Do (นอเย มาอือมี นารึล บนดา มยอน)
Tell Me What To Do (Don't cry no more)

당연하게만 여겼던 네 자리
ดังยอนนาเกมัน ยอ กยอดดอน เน จารี
네가 없다는 그 상상만으로도
เนกา ออบดานึน กือ ซังซังมันอือโรโด
견디기 싫어져 세상은 무너져 다
กยอนดีกี ชิลรอ จยอ เซซางึน มูนอ จยอ ดา

Am I the one for you 넌 언제쯤
Am I the one for you นอน ออนเจจึม
예전에 나와 견제 중
เยจอเน นาวา กยอนเจ จุง
네가 많이 변했다고 말하는
เนกา มันนี บยอนแฮดดาโก มัลรานึน
내가 가장 많이 변했지
แนกา กาจัง มันนี บยอนแฮดจี
The one for me 난 모르지만
The one for me นัน โมรือจีมัน
그 약속을 계속 조르지 우리
กือ ยักโซกึล กเยซก โจรือจี อูรี
시간은 계속 머물지만 우리
ชีกานึน กเยซก มอมุลจีมัน อูรี
시간은 계속 허물지
ชีกานึน กเยซก ฮอมุลจี

그 미소가 내게 와 더 환하게
กือ มีโซกา แนเก วา ดอ ฮวันนาเก
차갑던 손은 더 따듯하게
ชากับดอน โซนึน ดอ ตาดึดทาเก
외롭던 두 개 영혼이 만나
เว รบดอน ดู แก ยองโฮนี มันนา
Not lonely, lonely, lonely, lonely
다시 널 들여다볼게
ดาชี นอล ดือรยอ ดาบลเก
네 숨을 귀에 담을게
เน ซูมึล กวีเอ ดามึลเก
우리만 빼고 모든 것이 다 변해가도
อูรีมัน แปโก โมดึน กอชี ดา บยอนแนกาโด

내가 먼저 다가가
แนกา มอนจอ ดากากา
막다른 길 끝에서 (Tell Me What To Do)
มักดารึน กิล กือเทซอ (Tell Me What To Do)
흘린 눈물에 다 젖어버린
ฮึลริน นุนมูเร ดา จอจอบอริน
두 볼을 닦아주고 물어볼래
ดู บูรึล ดักกาจูโก มูรอ บลแร

Tell Me What To Do (먼저 말해주길 바래)
Tell Me What To Do (มอนจอ มัลแรจูกิล บาแร)
Tell Me What To Do (Don’t cry no more)

Tell Me What To Do (너의 마음이 나를 본다면)
Tell Me What To Do (นอเย มาอือมี นารึล บนดา มยอน)
Tell Me What To Do (Don’t cry no more)

Tell Me What To Do
Tell Me What To Do
Tell Me What To Do
 
Thank you for Korean lyrics:
https://ilyricsbuzz.com/2016/11/shinee-tell-me-what-to-do.html

Comment

Comment:

Tweet