[เนื้อเพลง] Akdong Musician - Dinosaur

posted on 13 Aug 2017 13:33 by meyanee
 
Akdong Musician - Dinosaur

나의 옛날 동네
นาเอ เยนนัล ดงเน
옛날 동네 반지하 빌라엔
เยนนัล ดงเน บันจีฮา บิลราเอน
네 가족 오순 도순
เน กาจก โอซุน โดซุน
오순 도순 잘 살고 있었네
โอซุน โดซุน ชัล ซัลโก อิดซอนเน

화장실 문 밑엔 쥐가 파놓은 구멍이
ฮวาจังชิล มุน มีเทน ชวีกา พาโนอึน กูมองี
매일 밤 뒤척거리시던 아버지
แมอิล บัม ทวีชอกกอรีชีดอน อาพอจี
No problem 난 아무것도 몰랐거든
No problem นัน อามูกอดโต มลรัดกอดึน

아직도 그때가 생생해
อาจิกโต คือแตกา แซงแซงแฮ
무서울게 없었던 어리기만 한 나를
มูซออุลเก ออบซอดตอน ออรีกีมัน ฮัน นารึล
펄쩍 뛰게 한
พอลจอก ตวีเก ฮัน
펄쩍 뛰게 한
พอลจอก ตวีเก ฮัน
펄쩍 뛰게 한
พอลจอก ตวีเก ฮัน
Dinosaur

어릴 적 내 꿈에 나온 Dinosaur
ออริล ชอก แน กูเม นาอน Dinosaur
어릴 적 내 꿈에 나온 Dinosaur
ออริล ชอก แน กูเม นาอน Dinosaur

비명과 함께 깼네
พีมยองกวา ฮัมเก แกนเน
함께 깼네 네 가족이 다 같이
ฮัมเก แกนเน เน กาโจกี ดา กาที
따스한 이부자리
ตาซือฮัน อีบูจารี
이부자리 두 발로 걷어찼지
อีบูจารี ทู บัลโร กอดอชัดจี

엄마는 날 안아줘 내 못 감추는 울먹임
ออมมานึน นัล อานาจวอ แน มด กัมชูนึน อุลมอกิม
TV 보며 진정하라 하셨지
TV โบ มยอ ชินจองฮารา ฮาชยอดจี
깜빡깜빡 거리네 까만 방이 번쩍거리네
กัมปักกัมปัก กอรีเน กามัน บางี บอนจอกกีเน

아직도 그 꿈이 생생해
อาจิกโต คือ กูมี แซงแซงแฮ
무서울게 없었던 어리기만 한 나를
มูซออุลเก ออบซอดตอน ออรีกีมัน ฮัน นารึล
펄쩍 뛰게 한
พอลจอก ตวีเก ฮัน
펄쩍 뛰게 한
พอลจอก ตวีเก ฮัน
펄쩍 뛰게 한
พอลจอก ตวีเก ฮัน
Dinosaur

어릴 적 내 꿈에 나온 Dinosaur
ออริล ชอก แน กูเม นาอน Dinosaur
어릴 적 내 꿈에 나온 Dinosaur
ออริล ชอก แน กูเม นาอน Dinosaur

우리 집 창문을 부수고
อูรี ชิบ ชังมูนึล บูซูโก
내 가족에게 포효하던
แน กาโจเกเก โพ ฮโยฮาดอน
널 다시 만나면 그땐 너보다
นอล ทาชี มันนา มยอน คือแตน นอโบดา
더 크게 소리 지를래
ดอ คือเก โซรี จีรึลแร
더 크게 소리 지를래
ทอ คือเก โซรี จีรึลแร
더 크게 소리 지를래
ทอ คือเก โซรี จีรึลแร
더 크게 소리 지를래
ทอ คือเก โซรี จีรึลแร
Dinosaur

어릴 적 내 꿈에 나온 Dinosaur
ออริล ชอก แน กูเม นาอน Dinosaur
어릴 적 내 꿈에 나온 Dinosaur
ออริล ชอก แน กูเม นาอน Dinosaur
 
Thank you for Korean lyrics:
https://colorcodedlyrics.com/2017/07/akmu-dinosaur

Comment

Comment:

Tweet