[เนื้อเพลง] Jessica - Summer Storm

posted on 03 Sep 2017 23:36 by meyanee
 
Jessica - Summer Storm

가식적인 인사보다는
คาชิกจอกิน อินซาโบดานึน
Oh I’d rather be alone
시간낭빈 하지 않을래
ชีกันนังบิน ฮาจี อานึลแร
이것 또한 지나가겠지
อีกอด โตฮัน ชีนากาเกดจี
늘 그래왔거든
นึล คือแรวัดกอดึน
또 한번 강해지겠지
โต ฮันบอน คังแฮจีเกดจี

아름다운 이별이라 하지 마 이기적인 거니까
อารึมดาอุน อี บยอรีรา ฮาจี มา อีกีจอกิน กอนีกา
또 기대하게 되잖아 너는 아니겠지만
โต คีแดฮาเก ดเวจานา นอนึน อานีเกดจีมัน

비가 오던 그날 You & I
พีกา โอดอน คือนัล You & I
아무 말도 없던 그 순간
อามู มัลโด ออบตอน คือ ซุนกัน
너와 나 사이에는 어색한 공기만이
นอวา นา ซาอีเอนึน ออแซคัน คงกีมานี
우리를 밀어내 차갑던 표정만
อูรีรึล มีรอแน ชากับตอน พโยจองมัน
이젠 you & I 다시 돌아갈 수 있을까
อีเจน you & I ทาชี โทรากัล ซู อิดซึลกา
마지막 그마저도 난 아직 그리운데
มาจีมัก คือมาจอโด นัน อาจิก คือรีอุนเด
여전히 그래 난 흐르는 그 빗속으로
ยอจอนนี คือแร นัน ฮือรือนึน คือ พิดโซกือโร
내 눈물 속으로
แน นุนมุล โซกือโร
Bring me back to the summer storms with you and I

폭풍처럼 지나가고서 다시 눈을 떠보니
พกพุง ชอรอม ชีนากาโกซอ ทาชี นูนึล ตอโบนี
You’re no longer here I realize
있는 그대로 믿었던 내가 참 바보 같아
อินนึน กือแดโร มี ดอดตอน แนกา ชัม พาโบ กาทา
쓸데없는 미련만 남아있어
ซึลเดออมนึน มีรยอนมัน นามาอิดซอ
기억 속에 묶인 채
คีออก โซเก มูกิน แช

아름다운 이별이라 하지 마 이기적인 거니까
อารึมดาอุน อี บยอรีรา ฮาจี มา อีกีจอกิน กอนีกา
또 기대하게 되잖아 너는 아니겠지만
โต คีแดฮาเก ดเวจานา นอนึน อานีเกดจีมัน

비가 오던 그날 You & I
พีกา โอดอน คือนัล You & I
아무 말도 없던 그 순간
อามู มัลโด ออบตอน คือ ซุนกัน
너와 나 사이에는 어색한 공기만이
นอวา นา ซาอีเอนึน ออแซคัน คงกีมานี
우리를 밀어내 차갑던 표정만
อูรีรึล มีรอแน ชากับตอน พโยจองมัน
이젠 you & I 다시 돌아갈 수 있을까
อีเจน you & I ทาชี โทรากัล ซู อิดซึลกา
마지막 그마저도 난 아직 그리운데
มาจีมัก คือมาจอโด นัน อาจิก คือรีอุนเด
여전히 그래 난 흐르는 그 빗속
ยอจอนนี คือแร นัน ฮือรือนึน คือ พิดซก

이제 조금씩 담담해 지는
อีเจ โชกึมชิก ทัมดัมแฮ จีนึน
내 모습에 눈물이 고여
แน โมซือเบ นุนมูรี โกยอ
우리 둘만의 추억은 기억 속에
อูรี ทุลมาเน ชูออกึน คีออก โซเก
희미해져
ฮเวมีแฮ จยอ

그 여름 속에 너를 볼 수 없다는 게
คือ ยอรึม โซเก นอรึล บล ซู ออบตานึน เก
두려웠었어
ทูรยอ วอด ซอดซอ
다 돌이킬 수 없는 걸 나 잘 알기에
ทา โดรีคิล ซู ออมนึน กอล นา ชัล อัลกีเอ
눈물이 났어
นุนมูรี นัดซอ
엇갈린 길을 헤매다 지금의 난
ออดกัลริน กีรึล เฮแมดา ชีกือเม นัน
후회 않겠어
ฮูฮเว อันเกดซอ
Cause I heard that you sleep better tonight
Than the summer storms

비가 오던 그날 You & I
พีกา โอดอน คือนัล You & I
아무 말도 없던 그 순간
อามู มัลโด ออบตอน คือ ซุนกัน
너와 나 사이에는 어색한 공기만이
นอวา นา ซาอีเอนึน ออแซคัน คงกีมานี
우리를 밀어내 차갑던 표정만
อูรีรึล มีรอแน ชากับตอน พโยจองมัน
이젠 you & I 다시 돌아갈 수 있을까
อีเจน you & I ทาชี โทรากัล ซู อิดซึลกา
마지막 그마저도 난 아직 그리운데
มาจีมัก คือมาจอโด นัน อาจิก คือรีอุนเด
여전히 그래 난 흐르는 그 빗속으로
ยอจอนนี คือแร นัน ฮือรือนึน คือ พิดโซกือโร
내 눈물 속으로
แน นุนมุล โซกือโร

Bring me back to the summer storms with you and I
With you and I
Bring me back to the summer storms with you and I
 
Thank you for Korean lyrics:
https://colorcodedlyrics.com/2017/08/jessica-summer-storm

Comment

Comment:

Tweet