[เนื้อเพลง] Chung Ha - Why Don't You Know

posted on 04 Sep 2017 21:04 by meyanee
 
Chung Ha - Why Don't You Know

내 맘이 안 보일까 봐close to me
แน มามี อัน โบอิลกา บวา close to me
진짜로 모르는 걸까 never
ชินจาโร โมรือนึน กอลกา never
두근두근 대체 왜 이래
ทูกึนดูกึน แดเช แว อีแร
Tell me some ya story
네 맘을 모르겠어 더 close to u
เน มามึล โมรือเกซอ ดอ close to u

나를 어지럽게 흔들어
นารึล ออจีรอบเก ฮึนดือรอ
너는 매일매일my love babe
นอนึน แมอิลแมอิล my love babe
오늘도 넌 처음인 것처럼
โอนึลโด นอน ชออือมิน กอด ชอรอม

나를 서두르게 만들어
นารึล ซอดูรือเก มันดือรอ
너는 maybe my love babe
นอนึน maybe my love babe
언제부턴지 모르지만
ออนเจบูทอนจี โมรือจีมัน

자꾸만 아니라고 말을 하네요
ชากูมัน อานีราโก มารึล ฮาเนโย
난 맞는데 넌 왜 넌 난 맞는데 왜 넌
นัน มันนึนเด นอน แว นอน นัน มันนึนเด แว นอน
사랑이 아니라고 말을 하네요
ซารางี อานีราโก มารึล ฮาเนโย
내 맘인데 넌 왜 넌 내 맘인데 왜
แน มามินเด นอน แว นอน แน มามินเด แว
Why don’t you know?

여전히 세상은 늙고 사랑은 아직 어려
ยอจอนนี เซซางึน นึลโก ซารางึน อาจิก ออรยอ
마음을 전해도 닫기에는 아직 어려워
มาอือมึล จอนแฮโด ดัดกีเอนึน อาจิก ออรยอ วอ
시간이 지난 뒤에 후회해 손해는 너
ชีกานี ชีนัน ทวีเอ ฮูฮเวแฮ ซนแนนึน นอ
Ah 미리 말해두지만 나만이 너의 파일럿
Ah มีรี มัลแรดูจีมัน นามานี นอเอ พาอิล รยอด
아침엔 너가 좋아하는 색을 입어
อาชีเมน นอกา โชอาฮานึน แซกึล อีบอ
우연을 가장한 인연을 난 믿어
อูยอนึล คาจังฮัน อีนยอนึล นัน มีดอ
싫다고 해 신경 안 써 never give up
ชิลทาโก แฮ ชินกยอง อัน ซอ never give up
별들이 떨어져 어서 소원 빌어
บยอลดือรี ตอรอ จยอ ออซอ โซวอน บีรอ

나를 특별하게 만들어
นารึล ทึกปยอลราเก มันดือรอ
You make me feel better babe
누구보다 잘 아는 것처럼
นูกูโบดา ชัล อานึน กอด ชอรอม
계속 널 그리다 잠들어
กเยซก นอล คือรีดา ชัมดือรอ
너무 깊게 빠져 babe
นอมู คิบเก ปาจยอ babe
바보 같을지 모르지만
พาโบ กาทึลจี โมรือจีมัน

자꾸만 아니라고 말을 하네요
ชากูมัน อานีราโก มารึล ฮาเนโย
난 맞는데 넌 왜 넌 난 맞는데 왜 넌
นัน มันนึนเด นอน แว นอน นัน มันนึนเด แว นอน
사랑이 아니라고 말을 하네요
ซารางี อานีราโก มารึล ฮาเนโย
내 맘인데 넌 왜 넌 내 맘인데 왜
แน มามินเด นอน แว นอน แน มามินเด แว
Why don’t you know?

아무것도 모르는 너
อามูกอดโต โมรือนึน นอ
아무것도 모르면서
อามูกอดโต โมรือ มยอน ซอ
내 맘을 아는 것처럼
แน มามึล อานึน กอด ชอรอม
I just wanna be your girl

자꾸만 아니라고 말을 하네요
ชากูมัน อานีราโก มารึล ฮาเนโย
난 맞는데 넌 왜 넌 난 맞는데 왜 넌
นัน มันนึนเด นอน แว นอน นัน มันนึนเด แว นอน
사랑이 아니라고 말을 하네요
ซารางี อานีราโก มารึล ฮาเนโย
내 맘인데 넌 왜 넌 내 맘인데 왜
แน มามินเด นอน แว นอน แน มามินเด แว
Why don’t you know?

Why don’t you know?
Why don’t you know?
 
Thank you for Korean lyrics:
https://ilyricsbuzz.com/2017/06/chung-ha-why-dont-you-know-feat-nucksal.html

Comment

Comment:

Tweet