[เนื้อเพลง] NC.A, Sugarbowl - Love Me

posted on 06 Sep 2017 22:43 by meyanee
 
NC.A, Sugarbowl - Love Me
NC.A, Sugarbowl - 읽어주세요

달달한 네 한마디는 빛의 속도로
ทัลดัลรัน เน ฮันมาดีนึน พีเช ซกโตโร
거친 세상 쓰린 상처 나를 위로해
คอชิน เซซัง ซือริน ซังชอ นารึล วีโรแฮ
너로 인한 좋은 기운이
นอโร อินฮัน โชอึน คีอูนี
입술에 감도는 sugar sugar su
อิบซูเร คัมโดนึน sugar sugar su
너 하나로 힘을 내요 그리워해요
นอ ฮานาโร ฮีมึล แนโย คือรีวอแฮโย
이런 날 어떡해 어떡해
อีรอน นัล ออตอแค ออตอแค

나를 읽어주세요 yeah
นารึล อิลกอจูเซโย yeah
부드러운 그 목소리로 um
พูดือรออุน คือ มกโซรีโร um
정독해주세요 yeah
ชองโดแคจูเซโย yeah
한 자 한 자 꼼꼼 천천히
ฮัน จา ฮัน จา กมกม ชอนชอนนี
때론 빨리 읽고 싶을 때도 그럴 때도 있지만
แตรน ปัลรี อิลโก ชีพึล แตโด คือรอล แตโด อิดจีมัน
때론 크게 읽고 싶을 때도 있지만
แตรน คือเก อิลโก ชีพึล แตโด อิดจีมัน
그런 건 싫어요 그런 건 싫어요
คือรอน กอน ชีรอโย คือรอน กอน ชีรอโย
날 안아줘요
นัล อานา จวอโย

이제는 난 네 나무야 내게서 쉬렴
อีเจนึน นัน เน นามูยา แนเกซอ ชวี รยอม
내 맘속에 뿌리내린 너를 지킬게
แน มัมโซเก ปูรีแนริน นอรึล ชีคิลเก
너로 인해 사랑을 알고
นอโร อินแฮ ซารางึล อัลโก
피로 끝에 얻는 캐러멜 캔디바
พีโร กือเท ออนนึน แครอเมล แคนดีบา
너 하나만 생각해요 그게 다예요
นอ ฮานามัน แซงกาแคโย คือเก ทาเยโย
이런 날 어떡해 어쩌죠
อีรอน นัล ออตอแค ออจอ จโย

나를 읽어주세요 yeah
นารึล อิลกอจูเซโย yeah
부드러운 그 목소리로 um
พูดือรออุน คือ มกโซรีโร um
정독해주세요 yeah
ชองโดแคจูเซโย yeah
한 자 한 자 꼼꼼 천천히
ฮัน จา ฮัน จา กมกม ชอนชอนนี
때론 빨리 읽고 싶을 때도 그럴 때도 있지만
แตรน ปัลรี อิลโก ชีพึล แตโด คือรอล แตโด อิดจีมัน
때론 크게 읽고 싶을 때도 있지만
แตรน คือเก อิลโก ชีพึล แตโด อิดจีมัน
가끔씩 모를 땐 첨부터 읽어요
คากึมชิก โมรึล แตน ชอมบูทอ อิลกอโย
사랑을 주세요 더 더 더 더
ซารางึล จูเซโย ทอ ทอ ทอ ทอ

사랑해 주세요 yeah
ซาราแง จูเซโย yeah
조금만 더 정열적으로 um
โชกึมมัน ดอ ชองยอล จอกือโร um
정독해주세요 yeah
ชองโดแคจูเซโย yeah
하나하나 짚어가면서
ฮานาฮานา ชีพอกา มยอน ซอ
이젠 내가 그대만의 예쁜 책이 되고 싶어요
อีเจน แนกา คือแดมาเน เยปึน แชกี ดเวโก ชีพอโย
밑줄 쭉쭉 그어가며 읽어주세요
มิดจุล จุกจุก คือออกา มยอ อิลกอจูเซโย
좋아요 좋아요 너무나 좋아요
โชอาโย โชอาโย นอมูนา โชอาโย
날 읽어줘요
นัล อิลกอ จวอโย

오늘 여기까지 더 없이 좋아요
โอนึล ยอกีกาจี ทอ ออบชี โชอาโย
날 읽어줘요
นัล อิลกอ จวอโย

읽어주세요
อิลกอ จูเซโย
 
Thank you for Korean lyrics:
https://ilyricsbuzz.com/2017/06/nc-a-sugarbowl-love-me.html

Comment

Comment:

Tweet