[เนื้อเพลง] NCT Dream - We Young

posted on 07 Sep 2017 20:59 by meyanee
 
NCT Dream - We Young

We just wanna have fun cause we hot and we young

오늘 함께 해 It’ll be alright
โอนึล ฮัมเก แฮ It’ll be alright
하늘 쨍하게 파란 날이잖아
ฮานึล แจงฮาเก พารัน นารีจานา

그래 흠뻑 기분은 들뜬 듯해 ah
คือแร ฮึมปอก คีบูนึน ทึลตึน ดือแท ah
좋은 일이 일어날 것 같지 않니
โชอึน อีรี อีรอนัล กอด กัดจี อันนี

We’ll dance 설레는 내 두 발로 더 다가갈게
We'll dance ซอลเรนึน แน ทู พัลโร ทอ ทากากัลเก
난 언제까지나 영원한 친구가 될게
นัน ออนเจกาจีนา ยองวอนนัน ชินกูกา ทเวลเก

햇빛 아래로
แฮดปิด อาแรโร
So what We hot We young
걱정하지 마
คอกจองฮาจี มา
So what We hot We young

오늘만큼은 Free (Here we go)
โอนึลมันคือมึน Free (Here we go)
Hands up in the air
하늘은 무지개 빛
ฮานือรึน มูจีแก บิด
팝콘 구름도 We Young
พับคน คูรึมโด We Young

넌 내 곁을 둥실 떠다니고 uh
นอน แน กยอทึล ทุงชิล ตอดานีโก uh
잡힐 듯 잡히지 않곤 해
ชาพิล ดึด ชาพีจี อันคน แฮ

그런 네가 샤르륵 웃어줄 땐
คือรอน เนกา ชยารือรึก อูซอจุล แตน
잔잔한 호숫가 잔디에
ชันจันฮัน โฮซุดกา ชันดีเอ
싱그런 이슬 머금은 듯 그런 느낌이야
ชิงคือรอน อีซึล มอกือมึน ดึด คือรอน นือกีมียา

상큼한 레모네이드 같은 그 웃음소리가 라파파파파파
ซังคึมมัน เรโมเนอีดือ กาทึน คือ อูซึมโซรีกา ราพาพาพาพาพา
태양은 빛나고 바람이 불어서 좋아 나나나나나나
แทยางึน บินนาโก พารามี พูรอซอ โชอา นานานานานานา

We go up We go down
We’re gonna shut this whole city down
Give me the light by your right
How you like give me now hola lapapapapa

햇빛 아래로 (Here we go)
แฮดปิด อาแรโร (Here we go)
So what We hot We young
걱정하지 마
คอกจองฮาจี มา
So what We hot We young

오늘만큼은 Free (Here we go)
โอนึลมันคือมึน Free (Here we go)
Hands up in the air
하늘은 무지개 빛
ฮานือรึน มูจีแก บิด
팝콘 구름도 We Young
พับคน คูรึมโด We Young

어른이 되면 기억 남을까 지금 이 떨림
ออรือนี ทเว มยอน คีออก นามึลกา ชีกึม อี ตอลริม
손 마주 잡고 눈을 맞추면
ซน มาจู ชับโก นูนึล มัดชู มยอน
So what We’re gonna have fun cause we hot and we young

햇빛 아래로 (Here we go)
แฮดปิด อาแรโร (Here we go)
So what We hot We young
걱정하지 마
คอกจองฮาจี มา
So what We hot We young

오늘만큼은 Free (Here we go)
โอนึลมันคือมึน Free (Here we go)
Hands up in the air
하늘은 무지개 빛
ฮานือรึน มูจีแก บิด
팝콘 구름도 We Young
พับคน คูรึมโด We Young

We Young
 
Thank you for Korean lyrics:
https://colorcodedlyrics.com/2017/08/nct-dream-young

Comment

Comment:

Tweet