[เนื้อเพลง] Sonamoo - Friday Night

posted on 10 Sep 2017 11:57 by meyanee
 
소나무 - 금요일밤
Sonamoo - Friday Night

금요일밤
คึมโยอิลบัม

어느덧 달빛은 나의 창가에
ออนึน ดอด ทัลบีชึน นาเอ ชังกาเอ
난 두근두근 두근거려 벌써
นัน ทูกึนดูกึน ทูกึนกอรยอ พอลซอ
맘 부릉부릉부릉 시동 걸어
มัม พูรึงบูรึงบูรึง ชีดง กอล ออ
시곗바늘은 초조히 치근대
ชีกเยดปานือรึน โชโจฮี ชีกึนแด
It’s almost Nine Nine Ni Ni Ni Ni Ni Ni Nine

반짝거리는 별빛의 유혹
พันจักกอรีนึน พยอลบีเช ยูฮก
난리 난 내 핸드폰
นันรี นัน แน แฮนดือพน
들썩거리는 그룹 톡
ทึลซอกกอรีนึน คือรุบ ทก
Mama She told me to stay home stay tonight
눈 딱 감고 잠들려 했지만
นุน ตัก คัมโก ชัมดึลรยอ แฮดจีมัน
이대로 이 맘을 잠재우기엔
อีแดโร อี มามึล ชัมแจอูกีเอน

금요일밤 빨리 나와
คึมโยอิลบัม ปัลรี นาวา
그냥 잠에 들 순 없어요
คือนยัง ชาเม ทึล ซุน ออบซอโย
금요일밤 기분 좋아
คึมโยอิลบัม คีบุน โชอา
까맣던 밤이 새도록
กามาทอน พามี แซโดรก
하얗게 태워 All night
ฮายาเค แทวอ All night

어디 슬슬 움직여볼까
ออดี ซึลซึล อุมจีกยอ บลกา
흔들흔들 흔들어 Oh yeah
ฮึนดึลฮึนดึล ฮึนดือรอ Oh yeah

오늘 하루 폰은 꺼둬 여긴 조금 Burn Burn
โอนึล ฮารู โพนึน กอ ดวอ ยอกิน โชกึม Burn Burn
집에다 전화해 미안 늦어 좀
ชีเบดา ชอนฮวาแฮ มีอัน นือจอ ชม
거짓말 티 나도 한번 들어줘
คอจินมัล ที นาโด ฮันบอน ดือรอ จวอ
눈이 슬쩍 Bang Bang 어딜 슬쩍 빼 빼
นูนี ซึลจอก Bang Bang ออดิล ซึลจอก แป แป
You can’t sleep night night
놀 자신 없으면 Bye Bye
นล ชาชิน ออบซือ มยอน Bye Bye

반짝거리는 불빛의 유혹
พันจักกอรีนึน พยอลบีเช ยูฮก
아찔한 내 하이힐 들썩거리는 Party
อาจิลรัน แน ฮาอีฮิล ทึลซอกกอรีนึน Party
Mama She told me to stay home stay tonight
뭐 한 번은 따끔 혼나겠지만
มวอ ฮัน บอนึน ตากึม ฮนนาเกดจีมัน
이대로 내 젊음을 썩히기엔
อีแดโร แน ชอลมือมึล ซอคีกีเอน

금요일밤 빨리 나와
คึมโยอิลบัม ปัลรี นาวา
그냥 잠에 들 순 없어요
คือนยัง ชาเม ทึล ซุน ออบซอโย
금요일밤 기분 좋아
คึมโยอิลบัม คีบุน โชอา
까맣던 밤이 새도록
กามาทอน พามี แซโดรก
하얗게 태워 All night
ฮายาเค แทวอ All night

바라봐 저 Full moon
พารา บวา จอ Full moon
내 맘처럼 부푼 오늘 밤
แน มัมชอรอม พุพุน โอนึล บัม
설렘이 꿈들이 별이 가득한 시간
ซอลเรมี กุมดือรี พยอรี คาดือคัน ชีกัน
빙글빙글 나와 춤을 춰요
พิงกึลบิงกึล นาวา ชูมึล ชวอโย

금요일밤 빨리 나와
คึมโยอิลบัม ปัลรี นาวา
그냥 지나칠 순 없어요
คือนยัง ชีนาชิล ซุน ออบซอโย
금요일밤 기분 좋아
คึมโยอิลบัม คีบุน โชอา
제발 날 찾지 말아줘
เชบัล นัล ชัดจี มารา จวอ
좀 늦을지도 몰라
ชม นือจึลจีโด มลรา

어디 슬슬 움직여볼까
ออดี ซึลซึล อุมจีกยอ บลกา
흔들흔들 흔들어 Oh yeah
ฮึนดึลฮึนดึล ฮึนดือรอ Oh yeah
 
Thank you for Korean lyrics:
https://klyrics.net/sonamoo-friday-night/

Comment

Comment:

Tweet