[เนื้อเพลง] B.A.P - Honeymoon

posted on 17 Sep 2017 14:28 by meyanee
 
B.A.P - Honeymoon

Till dawn 조금씩 천천히 젖어 드는
Till dawn โชกึมชิก ชอนชอนนี ชอจอ ดือนึน
Moonlight 이 밤 긴 어둠 몰아내고
Moonlight อี บัม คิน ออดุม โมราแนโก
Wait up wake up, yeah we already feel the same

복잡한 생각은 버려 don’t be afraid
พกจาพัน แซงกากึน บอรยอ don't be afraid
움츠린 본능을 자유롭게 해
อุมชือริน บนนืองึล ชายูรบเก แฮ
저 달이 더 밝게 우릴 비출 때
ชอ ดารี ดอ บัลเก อูริล บีชุล แต
살아있는 이 순간
ซาราอินนึน อี ซุนกัน

Feels like the honeymoon
Feels like the honeymoon
Feels like the honeymoon

Let’s talk it’s about time 다 휩쓸려 본질을 잃어
Let’s talk it’s about time ดา ฮวิบซึลรยอ บนจีรึล อีรอ
With the world 한바탕 후 지금 난 접수 받아 처리하는 민원
With the word ฮันบาทัง ฮู ชีกึม นัน ชอบซู บาดา ชอรีฮานึน มินวอน
진실은 null 외면하니까
ชินชีรึน null เว มยอนฮานีกา
늘 justify 올리는 깃발 Same 쉿, oh different day
นึล justify อลรีนึน กิดปัล Same ชวิด oh different day
현실이란 단어의 출처는 피할 수 없다면 춤춰
ฮยอนชีรีรัน ทานอเอ ชุลชอนึน พีฮัล ซู ออบตา มยอน ชุมชวอ

맘 가는 대로 해 뭐든 it’s okay
มัม กานึน แดโร แฮ มวอดึน it's okay
지금 네 생각에 맡겨 whole new day
ชีกึม เน แซงกาเก มัดกยอ whole new day
이곳을 가득히 채운 목소리
อีโกซึล คาดือคี แชอุน มกโซรี
살아 있는 이 순간
ซารา อินนึน อี ซุนกัน

Feels like the honeymoon
Feels like the honeymoon

I feel good, it is true, life is colorful
나만의 빛으로 paint the world
นามาเน บีชือโร paint the world
흐려진 세상 속 더 선명하게
ฮือรยอจิน เซซัง ซก ดอ ซอน มยอง ฮาเก
네 빛을 펼쳐가
เน บีชึล พยอล ชยอ กา

높은 벽 앞에 붉게 핀 장미
โนพึน บยอก อาเพ พุลเก พิน ชังมี
맘속 깊이 간직한 채
มัมซก คีพี คันชีคัน แช
I will do my best 가슴 속 안에 피는 꿈
I will do my best คาซึม ซก อาเน พีนึน กุม

Feels like the honeymoon
Feels like the honeymoon

야자수 그늘 밑으로 넘치는 별들로 내 몸을 shower
ยาจาซู กือนึล มีทือโร นอมชีนึน บยอลดึลโร แน โมมึล shower
빛나는 자유와 찬란한 청춘의 film
พินนานึน ชายูวา ชันรันนัน ชองชูเน film
I want to take, take you higher
겁이 없지 별일 없이 피하지 않아
คอบี ออบจี พยอริล ออบชี พีฮาจี อานา
우린 아름답지 I know you hate it
อูริน อารึมดับจี I know you hate it
But I’m freer than I’ve ever been

I feel good, it is true, life is colorful
나만의 빛으로 paint the world
นามาเน บีชือโร paint the world
거친 이 바람도 즐겨 feel so cool
คอชิน อี พารัมโด ชึลกยอ feel so cool
어둠은 사라져
ออดูมึน ซาราจยอ

I feel good, it is true, life is colorful
나만의 빛으로 paint the world
นามาเน บีชือโร paint the world
거친 이 바람도 즐겨 feel so cool
คอชิน อี พารัมโด ชึลกยอ feel so cool
어둠은 사라져
ออดูมึน ซาราจยอ

Feels like the honeymoon
 
Thank you for Korean lyrics:
https://colorcodedlyrics.com/2017/09/b-p-honeymoon

Comment

Comment:

Tweet