[เนื้อเพลง] DAY6 - I Loved You

posted on 18 Sep 2017 21:32 by meyanee
 
DAY6 - I Loved You

난 너를 원망해
นัน นอรึล วอนมังแฮ
또 너와의 시간을 미워해
โต นอวาเอ ชีกานึล มีวอแฮ
너를 잃어버린 난
นอรึล อีรอบอริน นัน
모든 게 무의미해
โมดึน เก มูเอมีแฮ

그리워하지 않아 난
คือรีวอฮาจี อานา นัน
네가 보고 싶은 게 아냐 난
เนกา โบโก ชีพึน เก อานยา นัน
내게 쥐여준 너의 사랑 You
แนเก ชวียอจุน นอเอ ซารัง You
기억해내고 싶지 않아 Oh
คี ออแคแนโก ชิบจี อานา Oh

Really I loved you
너무 사랑했으니까 그런 거야
นอมู ซารังแฮซือนีกา คือรอน กอยา
잊고 싶어도 잊지 못하니까
อิดโก ชีพอโด อิดจี โมทานีกา
그래서 널 잊고 싶은 거야
คือแรซอ นอล อิดโก ชีพึน กอยา

진심으로 I loved you
ชินชีมือโร I loved you
널 사랑했던 만큼 더 힘든 거야
นอล ซารังแฮดตอน มันคึม ดอ ฮิมดึน กอยา
미워하고 싶어도 하지 못할 너라서 더 미운 거야
มีวอฮาโก ชีพอโด ฮาจี โมทัล นอราซอ ดอ มีอุน กอยา

알아 지금 내 말이 정말
อารา ชีกึม แน มารี ชองมัล
바보 같아 보인단 거
พาโบ กาทา โบอินดัน กอ
말도 안 되는 거
มัลโด อัน ดเวนึน กอ
I know
I know

네가 날 떠나가 버린 그 순간부터
เนกา นัล ตอนากา บอริน คือ ซุนกันบูทอ
내 세상은 이미 멈춰버린 걸
แน เซซางึน อีมี มอมชวอ บอริน กอล
끝나버린 걸 Oh
กึนนาบอริน กอล Oh

Really I loved you
너무 사랑했으니까 그런 거야
นอมู ซารังแฮซือนีกา คือรอน กอยา
잊고 싶어도 잊지 못하니까
อิดโก ชีพอโด อิดจี โมทานีกา
그래서 널 잊고 싶은 거야
คือแรซอ นอล อิดโก ชีพึน กอยา

진심으로 I loved you
ชินชีมือโร I loved you
널 사랑했던 만큼 더 힘든 거야
นอล ซารังแฮดตอน มันคึม ดอ ฮิมดึน กอยา
미워하고 싶어도 하지 못할 너라서 더 미운 거야
มีวอฮาโก ชีพอโด ฮาจี โมทัล นอราซอ ดอ มีอุน กอยา

사실은 내가 아무리 너를 지워보려 해도
ซาชีรึน แนกา อามูรี นอรึล ชีวอโบรยอ แฮโด
못한다는 걸 알아 yeah
โมทันดานึน กอล อารา yeah
사실은 네가 나에게 있어 잊혀지지 않을
ซาชีรึน แนกา นาเอเก อิดซอ อีทยอจีจี อานึล
사람이란 걸 말야
ซารามีรัน กอล มารยา

Loved you

잊고 싶어도 잊지 못하니까
อิดโก ชีพอโด อิดจี โมทานีกา
그래서 널 잊고 싶은 거야
คือแรซอ นอล อิดโก ชีพึน กอยา

진심으로 I loved you
ชินชีมือโร I loved you
널 사랑했던 만큼 더 힘든 거야
นอล ซารังแฮดตอน มันคึม ดอ ฮิมดึน กอยา
미워하고 싶어도 하지 못할 너라서 더 미운 거야
มีวอฮาโก ชีพอโด ฮาจี โมทัล นอราซอ ดอ มีอุน กอยา
 
Thank you for Korean lyrics:
https://genius.com/Day6-i-loved-you-lyrics

Comment

Comment:

Tweet