[เนื้อเพลง] EXO - Power

posted on 18 Sep 2017 22:05 by meyanee
 
EXO - Power

머뭇거리지 마 Move on 자 시간이 없어
มอมุดกอรีจี มา Move on ชา ชีกานี ออบซอ
너의 미래는 바로 상상에 달렸어
นอเอ มีแรนึน บาโร ซังซาเง ดัลรยอซอ
두려움 따윈 버려 우린 그래도 돼
ทูรยออุม ตาวิน บอรยอ อูริน คือแรโด ดแว
모든 열쇤 너에게 있는데
โมดึน ยอล ชเวบ นอเอเก อินนึนเด

잠들지 않아도 꿈꾸던 널
ชัมดึลจี อานาโด กุมกูดอน นอล
잊지 않기를 바래 바래 오늘 우리 함께
อิดจี อันคีรึล พาแร พาแร โอนึล อูรี ฮัมเก
신나게 한번 불태워볼까
ชินนาเก ฮันบอน บุลแทวอ บลกา
꼭 하나 된 Feeling feeling
กก ฮานา ดเวน Feeling feeling
So turn me up

We got that power power 네가 나를 볼 때
We got that power power เนกา นารึล บล แต
서로 같은 마음이 느껴질 때
ซอโร กาทึน มาอือมี นือกยอจิล แต
Power power 더 강해지는 걸
Power power ทอ คังแฮจีนึน กอล
Turn the music up now

We got that power power 이 음악을 통해
We got that power power อี อือมอกึล ทงแฮ
같이 한목소리로 노래할 때
กาที ฮันมกโซรีโร โนแรฮัล แต
Power power 더 강해지는 걸
Power power ทอ คังแฮจีนึน กอล
Turn the music up now

Power power
Turn the music up now

고민은 이제 그만 Stop
โคมีนึน อีเจ คือมัน Stop
시간은 가 지금도 Tik Tok
ชีกานึน คา ชีกึมโด Tik Tok
We take a shot
떠나자 We got bang bang pow wow
ตอนาจา We got bang bang pow wow
이어폰 타고 흘러 나오는 멜로디로
อีออ พน ทาโก ฮึลรอ นาโอนึน เมลโรดีโร
시끄러운 소음 덮고 볼륨은 Up! High!
ชีกือรออุน โซอึม ดับโก บลรยูมึน Up! High!
We got that power everytime

잠들지 않아도 꿈꾸던 널
ชัมดึลจี อานาโด กุมกูดอน นอล
잊지 않기를 바래 바래 오늘 다시 함께
อิดจี อันคีรึล พาแร พาแร โอนึล ดาชี ฮัมเก
신나게 한번 불태워볼까
ชินนาเก ฮันบอน บุลแทวอ บลกา
꼭 하나 된 Feeling feeling
กก ฮานา ดเวน Feeling feeling
So turn me up

We got that power power 네가 나를 볼 때
We got that power power เนกา นารึล บล แต
서로 같은 마음이 느껴질 때
ซอโร กาทึน มาอือมี นือกยอจิล แต
Power power 더 강해지는 걸
Power power ทอ คังแฮจีนึน กอล
Turn the music up now

We got that power power 이 음악을 통해
We got that power power อี อือมอกึล ทงแฮ
같이 한목소리로 노래할 때
กาที ฮันมกโซรีโร โนแรฮัล แต
Power power 더 강해지는 걸
Power power ทอ คังแฮจีนึน กอล
Turn the music up now

지쳐버리는 그날이 오면 기억해 Babe
ชีชยอบอรีนึน คือนารี โอ มยอน คีออแค Babe
아름다웠던 우릴
อารึมดา วอดตอน อูริล
다시 일어날 수 있는 그 힘은
ทาชี อีรอนัล ซู อินนึน กือ ฮีมึน
네 안에 있다는 걸
เน อาเน อิดตานึน กอล
We got that

We got that power power 이 음악을 통해
We got that power power อี อือมอกึล ทงแฮ
같이 한목소리로 노래할 때
กาที ฮันมกโซรีโร โนแรฮัล แต
Power power 더 강해지는 걸
Power power ทอ คังแฮจีนึน กอล
Turn the music up now

Power power
Turn the music up now
We got that
We got that
 
Thank you for Korean lyrics:
https://genius.com/Exo-power-lyrics

Comment

Comment:

Tweet