[เนื้อเพลง] HyunA - Babe

posted on 18 Sep 2017 21:47 by meyanee
 
현아 - 베베
HyunA - Babe

I am just 26, 26, 26
나 I’m just 26, 26
นา I’m just 26, 26

뭘 봐 뭘 자꾸만 봐 뭐가 좋다고
มวอล บวา มวอล ชากูมัน บวา มวอกา โชทาโก
계속 실실대냐고
คเยซก ชิลชิลแด นยาโก
막 이렇게 어? 이렇게 어
มัก อีรอเค ออ อีรอเค ออ
왜 자꾸만 그렇게 하냐고
แว ชากูมัน กือรอเค ฮานยาโก

(어제보다 더) 내가 좀 더 이상해져
(ออเจโบดา ดอ) แนกา ชม ดอ อีซังแฮ จยอ
(오늘 하루도) 내가 아닌 것 같아져 자꾸
(โอนึล ฮารูโด) แนกา อานิน กอด กาทา จยอ ชากู
(내일이 되면) 상상도 못할
(แนอีรี ดเว มยอน) ซังซังโด โมทัล
나도 모를 너도 모를 내 모습이 내 모습이
นาโด โมรึล นอโด โมรึล แน โมซือบี แน โมซือบี

내 모습이 Babe babe babe babe
แน โมซือบี Babe babe babe babe
네 앞에선 Babe babe babe babe
เน อาเพซอน Babe babe babe babe
나도 이렇게 될 줄은 몰랐어
นาโด อีรอเค ทเวล ชูรึล มลราซอ
널 보고 있으면 나도 모르게
นอล โบโก อีซือ มยอน นาโด โมรือเก
나 듣고 싶나 봐 Tell me I’m your babe babe
นา ดึดโก ชิมนา บวา Tell me I’m your babe babe

U make me 25, 25, 25
U make me 24, 24, 24
I feel like 21, 21, 21
또 듣고 싶나 봐 Tell me I’m your babe babe
โต ดึดโก ชิมนา บวา Tell me I’m your babe babe

어서 데려가 좀 더 놀아줘 봐
ออซอ เดรยอกา ชม ดอ โนรา จวอ บวา
왜 아기 취급해 살살 다루니 날
แว อากี ชวีกือแพ ซัลซัล ดารูนี นัล
네 앞에서 가늠 안돼 내 나이가
เน อาเพซอน กานึม อันดแว แน นาอีกา
무슨 마법이라도 걸었니 비나이다
มูซึน มาบอบีราโด กอรอนนี บีนาอีดา
천하의 내가 너 땜에 안달복달
ชอนนาเน แนกา นอ แตเม อันดัล บกตัล
매일 애가 타잖니
แมอิล แอกา ทาจันนี
어쩜 이렇게 몸이 꼬이는지 Babe
ออจอม อีรอเค โมมี โกอีนึนจี Babe
이건 어리광이 맞아 예뻐해 줘
อีกอน ออรีกวางี มาจา เยปอแฮ จวอ

내 모습이 Babe babe babe babe
แน โมซือบี Babe babe babe babe
네 앞에선 Babe babe babe babe
เน อาเพซอน Babe babe babe babe
나도 이렇게 될 줄은 몰랐어
นาโด อีรอเค ทเวล ชูรึล มลราซอ
널 보고 있으면 나도 모르게
นอล โบโก อีซือ มยอน นาโด โมรือเก
나 듣고 싶나 봐 Tell me I’m your babe babe
นา ดึดโก ชิมนา บวา Tell me I’m your babe babe

U make me 열아홉 열아홉 열아홉
U make me ยอราฮบ ยอราฮบ ยอราฮบ
U make me 열일곱 열일곱 열일곱
U make me ยอริลกบ ยอริลกบ ยอริลกบ
I feel like 열다섯 열다섯 열다섯
I feel like ยอลดาซอด ยอลดาซอด ยอลดาซอด
또 듣고 싶나 봐 Tell me I’m your babe babe
โต ดึดโก ชิมนา บวา Tell me I’m your babe babe

나 오늘 잠 안 오네
นา โอนึล ชัม อัน โอเน
너 땜에 잠 안 오네
นอ แตเม ชัม อัน โอเน
눈빛이 생각나서
นุนบีชี แซงกังนาซอ
말투가 생각나서 잠 안 오네
มัลทูกา แซงกังนาซอ ชัม อัน โอเน

너의 눈빛 땜에 Babe babe babe
นอเอ นุนบิด แตเม Babe babe babe
너의 손길 땜에 Babe babe babe
นอเอ ซนกิล แตเม Babe babe babe
내 모습이 Babe babe babe babe
แน โมซือบี Babe babe babe babe
또 듣고 싶나 봐 Tell me I’m your babe babe
โต ดึดโก ชิมนา บวา Tell me I’m your babe babe

U make me baby girl baby girl baby girl
Now I’m your baby girl baby girl baby girl
 
Thank you for Korean lyrics:
https://colorcodedlyrics.com/2017/08/hyuna-hyeona-babe-bebe

Comment

Comment:

Tweet