[เนื้อเพลง] BTS - DNA

posted on 08 Oct 2017 13:56 by meyanee
 
BTS - DNA

첫눈에 널 알아보게 됐어
ชอนนูเน นอล อาราโบเก ดแวซอ
서롤 불러왔던 것처럼
ซอรล บลรอวัดตอน กอด ชอรอม
내 혈관 속 DNA가 말해줘
แน ฮยอลกวัน ซก DNA กา มัลแฮจวอ
내가 찾아 헤매던 너라는 걸
แนกา ชาจา เฮแม ดอน นอรานึน กอล

우리 만남은 수학의 공식
อูรี มันนามึน ซูฮาเก กงชิก
종교의 율법 우주의 섭리
ชงกโยเอ ยุลบอบ อูจูเอ ซอบรี
내게 주어진 운명의 증거
แนเก ชูออจิน อุนมยอเง ชึงกอ
너는 내 꿈의 출처 Take it take it
นอนึน แน กูเม ชุลชอ Take it take it
너에게 내민 내 손은 정해진 숙명
นอเอเก แนมิน แน โซนึน ชองแฮจิน ซุกมยอง

걱정하지 마 love
คอกจองฮาจี มา love
이 모든 건 우연이 아니니까
อี โมดึน กอน อูยอนี อานีนีกา
우린 완전 달라 baby
อูริน วันจอน ทัลรา baby
운명을 찾아낸 둘이니까
อุนมยองึล ชาจาแนน ทูรีนีกา

우주가 생긴 그 날부터 계속
อูจูกา แซงกิน คือ นัลบูทอ กเยซก
무한의 세기를 넘어서 계속
มูฮาเน เซกีรึล นอมอซอ กเยซก
우린 전생에도 아마 다음 생에도
อูริน ชอนแซเงโด อามา ดาอึม แซเงโด
영원히 함께니까
ยองวอนนี ฮัมเกนีกา

이 모든 건 우연이 아니니까
อี โมดึน กอน อูยอนี อานีนีกา
운명을 찾아낸 둘이니까
อุนมยองึล ชาจาแนน ทูรีนีกา
DNA

I want it this love I want it real love
난 너에게만 집중해 좀 더 세게 날 이끄네
นัน นอเอเกมัน ชิบจุงแฮ ชม ดอ เซเก นัล อีกือเน
태초의 DNA가 널 원하는데
แทโชเอ DNA กา นอล วอนฮานึนเด
이건 필연이야 I love us
อีกอน พีรยอนียา I love us
우리만이 true lovers
อูรีมานี true lovers

그녀를 볼 때마다 소스라치게 놀라
คือนยอรึล บล แตมาดา โซซือราชีเก นลรา
신기하게 자꾸만 숨이 멎는 게 참 이상해 설마
ชินกีฮาเก ชากูมัน ซูมี มอนนึน เก ชัม อีซังแฮ ซอลมา
이런 게 말로만 듣던 사랑이란 감정일까
อีรอน เก มัลโรมัน ดึดตอน ซารางีรัน คัมจองิลกา
애초부터 내 심장은 널 향해 뛰니까
แอโชบูทอ แน ชิมจางึน นอล ฮยังแฮ ตวีนีกา

걱정하지 마 love
คอกจองฮาจี มา love
이 모든 건 우연이 아니니까
อี โมดึน กอน อูยอนี อานีนีกา
우린 완전 달라 baby
อูริน วันจอน ทัลรา baby
운명을 찾아낸 둘이니까
อุนมยองึล ชาจาแนน ทูรีนีกา

우주가 생긴 그 날부터 계속
อูจูกา แซงกิน คือ นัลบูทอ กเยซก
무한의 세기를 넘어서 계속
มูฮาเน เซกีรึล นอมอซอ กเยซก
우린 전생에도 아마 다음 생에도
อูริน ชอนแซเงโด อามา ดาอึม แซเงโด
영원히 함께니까
ยองวอนนี ฮัมเกนีกา

이 모든 건 우연이 아니니까
อี โมดึน กอน อูยอนี อานีนีกา
운명을 찾아낸 둘이니까
อุนมยองึล ชาจาแนน ทูรีนีกา
DNA

돌아보지 말아
โทราโบจี มารา
운명을 찾아낸 우리니까
อุนมยองึล ชาจาแนน อูรีนีกา
후회하지 말아 baby
ฮูฮเวฮาจี มารา baby
영원히 X4
ยองวอนี X4
함께니까
ฮัมเกนีกา

걱정하지 마 love
คอกจองฮาจี มา love
이 모든 건 우연이 아니니까
อี โมดึน กอน อูยอนี อานีนีกา
우린 완전 달라 baby
อูริน วันจอน ทัลรา baby
운명을 찾아낸 둘이니까
อุนมยองึล ชาจาแนน ทูรีนีกา

La la la la la
La la la la la
우연이 아니니까
อูยอนี อานีนีกา
La la la la la
La la la la la
우연이 아니니까
อูยอนี อานีนีกา
DNA
 
Thank you for Korean lyrics:
https://genius.com/Bts-dna-lyrics

Comment

Comment:

Tweet