[เนื้อเพลง] BTS - Go Go

posted on 13 Oct 2017 19:18 by meyanee
 
BTS - 고민보다 Go
BTS - Go Go

Dollar dollar 하루아침에 전부 탕진
Dollar dollar ฮารูอาชีเม ชอนบู ทังจิน
달려 달려 내가 벌어 내가 사치
ดัลรยอ ดัลรยอ แนกา บอรอ แนกา ซาชี
달려 달려 달려 달려 달려 달려
ดัลรยอ ดัลรยอ ดัลรยอ ดัลรยอ ดัลรยอ ดัลรยอ

난 원해 cruisin’ on the bay
นัน วอนแฮ cruisin’ on the bay
원해 cruisin’ like Nemo
วอนแฮ cruisin’ like Nemo
돈은 없지만 떠나고 싶어 멀리로
โดนึน ออบจีมัน ตอนาโก ชีพอ มอลรีโร
난 돈은 없지만서도 풀고 싶어 피로
นัน โดนึน ออบจีมันซอโด พุลโก ชีพอ พีโร
돈 없지만 먹고 싶어 오노 지로
ดน ออบจีมัน มอกโก ชีพอ โอโน ชีโร

열일 해서 번 나의 pay 전부 다 내 배에
ยอริล แฮซอ บอน นาเอ pay ชอนบู ดา แน แบเอ
티끌 모아 티끌 탕진잼 다 지불해
ทีกึล โมอา ทีกึล ทังจินแจม ดา ชีบุลแฮ
내버려둬 과소비 해버려도
แนบอรยอ ดวอ กวาโซบี แฮบอรยอโด
내일 아침 내가 미친놈처럼
แนอิล อาชิม แนกา มีชินนม ชอรอม
내 적금을 깨버려도
แน ชอกกือมึล แกบอรยอโด

Woo 내일은 없어 내 미랜 벌써 저당 잡혔어
Woo แนอีรึน ออบซอ แน มีแรน บอลซอ ชอดัง ชาพยอซอ
Woo 내 돈을 더 써 친구들 wassup
Woo แน โดนึน ดอ ซอ ชินกูดึล wassup
Do you want some?

Dollar dollar 하루아침에 전부 탕진
Dollar dollar ฮารูอาชีเม ชอนบู ทังจิน
달려 달려 man I spend it like some party
ดัลรยอ ดัลรยอ man I spend it like some party
Dollar dollar 쥐구멍 볕들 때까지 해가 뜰 때까지
Dollar dollar ชวีกูมอง พยอดตึล แตกาจี แฮกา ตึล แตกาจี

Yolo yolo yolo yo Yolo yolo yo
탕진잼 탕진잼 탕진잼
ทังจินแจม ทังจินแจม ทังจินแจม
Yolo yolo yolo yo Where my money yah
탕진잼 탕진잼 탕진잼
ทังจินแจม ทังจินแจม ทังจินแจม
Yolo yolo yolo yo Yolo yolo yo
탕진잼 탕진잼 탕진잼
ทังจินแจม ทังจินแจม ทังจินแจม
Yolo yolo yolo yo Where the party yah
탕진잼 탕진잼 탕진잼
ทังจินแจม ทังจินแจม ทังจินแจม

Where my money yah?
Where the party yah?
내 일주일 월화수목 금금금금
แน อิลจูอิล วอลฮวาซูมก กึมกึมกึมกึม
내 통장은 yah 밑 빠진 독이야
แน ทงจางึน yah มิด ปาจิน โดกียา
난 매일같이 물 붓는 중
นัน แมอิลกาที มุล บุนนึน ชุง

차라리 걍 깨버려
ชารารี กยัง แกบอรยอ
걱정만 하기엔 우린 꽤 젊어
คอกจองมัน ฮากีเอน อูริน กแว ชัลมอ
오늘만은 고민보단 go해버려
โอนึลมานึน โกมินโบดอน go แฮบอรยอ
쫄면서 아끼다간 똥이 돼버려
จล มยอน ซอ อากีดากัน โตงี ดแวบอรยอ
문대버려
มุนแดบอรยอ

Dollar dollar 하루아침에 전부 탕진
Dollar dollar ฮารูอาชีเม ชอนบู ทังจิน
달려 달려 man I spend it like some party
ดัลรยอ ดัลรยอ man I spend it like some party
Dollar dollar 쥐구멍 볕들 때까지 해가 뜰 때까지
Dollar dollar ชวีกูมอง พยอดตึล แตกาจี แฮกา ตึล แตกาจี

Yolo yolo yolo yo Yolo yolo yo
탕진잼 탕진잼 탕진잼
ทังจินแจม ทังจินแจม ทังจินแจม
Yolo yolo yolo yo Where my money yah
탕진잼 탕진잼 탕진잼
ทังจินแจม ทังจินแจม ทังจินแจม
Yolo yolo yolo yo Yolo yolo yo
탕진잼 탕진잼 탕진잼
ทังจินแจม ทังจินแจม ทังจินแจม
Yolo yolo yolo yo Where the party yah
탕진잼 탕진잼 탕진잼
ทังจินแจม ทังจินแจม ทังจินแจม

고민보다 go 고민보다 go
โกมินโบดา go โกมินโบดา go
고민보다 go go (everybody!)
โกมินโบดา go go (everybody!)
고민보다 go 고민보다 go
โกมินโบดา go โกมินโบดา go
고민보다 go go (everybody!)
โกมินโบดา go go (everybody!)

고민보다 go 고민보다 go
โกมินโบดา go โกมินโบดา go
고민보다 go go (everybody!)
โกมินโบดา go go (everybody!)
고민보다 go 고민보다 go
โกมินโบดา go โกมินโบดา go
고민보다 go go (everybody!)
โกมินโบดา go go (everybody!)

고민보다 go 고민보다 go
โกมินโบดา go โกมินโบดา go
고민보다 go go (everybody!)
โกมินโบดา go go (everybody!)
고민보다 go 고민보다 go
โกมินโบดา go โกมินโบดา go
고민보다 go go (everybody!)
โกมินโบดา go go (everybody!)
 
Thank you for Korean lyrics:
https://colorcodedlyrics.com/2017/09/bts-bangtansonyeondan-go-go-gominboda-go

Comment

Comment:

Tweet