[เนื้อเพลง] Gfriend - Summer Rain

posted on 13 Oct 2017 18:58 by meyanee
 
여자친구 – 여름비
Gfriend - Summer Rain

누구에게나 한번쯤 쏟아지던 여름비처럼
นูกูเอเกนา ฮันบอนจึม โซดาจีดอน ยอรึมบี ชอรอม
갑작스레 다가왔었던 사랑이 있겠죠
คับจักซือเร ดากาวาซอดตอน ซารางี อิดเกดจโย
빗소리에 잠도 못 잘 만큼
พิดโซรีเอ จัมโด มด ชัล มันคึม
그땐 니가 내겐 그랬죠
คือแตน นีกา แนเกน กือแรดจโย

흙내음을 머금은 나의 감정이
ฮึลแนอือมึล มอกือมึน นาเอ คัมจองี
쏟아내듯이 떨려오네요
โซดาแนดือชี ตอลรยอโอเนโย
자그마한 우산을 나누려고
ชากือมาฮัน อูซานึล นานูรยอโก
다가오는가 봐 (두근대요)
ทากาโอนึนกา บวา (ทูกึนแดโย)
여름날의 기적일까요?
ยอรึมนาเร คีจอกิลกาโย

찬란하게 빛나던 시간이었다고
ชันรันฮาเก บินนาดอน ชีกานีออบตาโก
맑은 여름비처럼 고마웠었다고
มัลกึน ยอรึมบี ชอรอม โคมาวอซอดตาโก
한줄기 빗물처럼 너무 아름다웠던
ฮันจุลกี บินมุล ชอรอม นอมู อารึมดาวอดตอน
투명한 우리들의 이야기
ทูมยองฮัน อูรีดือเร อียากี

미래는 알 수 없었죠 스쳐가는 여우비처럼
มีแรนึน อัล ซู ออบซอดจโย ซือชยอกานึน ยออูบี ชอรอม
바람과는 다르게 자꾸만 엇갈렸었죠
บารัมกวานึน ดารือเก ชากูมัน ออดกัลรยอซอดจโย
비가 갠 뒤에 무지개처럼
พีกา แคน ดวีเอ มูจีแก ชอรอม
잠시 머무르진 마요
ชัมชี มอมูรือจิน มาโย

풀내음을 머금은 나의 감정이
พุลแนอือมึล มอกือมึน นาเอ คัมจองี
쏟아내듯이 젖어오네요
โซดาแนดือชี ชอจอโอเนโย
밤하늘의 달마저
พัมฮานือเร ดัลมาจอ
가리워지는 교차점에서 (기다려요)
คารีวอจีนึน คโยชาจอเมซอ (คีดารยอโย)
기적은 이루어질까요?
คีจอกึน อีรูออจิลกาโย

찬란하게 빛나던 시간이었다고
ชันรันฮาเก บินนาดอน ชีกานีออบตาโก
맑은 여름비처럼 고마웠었다고
มัลกึน ยอรึมบี ชอรอม โคมาวอซอดตาโก
한줄기 빗물처럼 너무 아름다웠던
ฮันจุลกี บินมุล ชอรอม นอมู อารึมดาวอดตอน
투명한 우리들의 이야기
ทูมยองฮัน อูรีดือเร อียากี

하늘에서 내린 눈물 같아 (기억할게)
ฮานือเรซอ แนริน นุนมุล กาทา (คีออคัลเก)
아지랑이 피어나듯이 설레었다고
อาจีรางี พีออนาดือชี ซอลเร ออดตาโก
풀잎에 맺힌 이슬비처럼
พูรีเพ แมดชิน อีซึลบี ชอรอม
기쁘고 때론 슬펐던 여름날의 추억
คีปือโก แตรน ซึลพอดตอน ยอรึมนาเร ชูออก

아름답게 빛나던 계절이 지나도
อารึมดับเก บินนาดอน คเยจอรี ชีนาโด
지금처럼 영원히 나를 적셔줄래
ชีกึมชอรอม ยองวอนนี นารึล ชอกชยอจุลแร
한줄기 빗물처럼 너무 아름다웠던
ฮันจุลกี บินมุล ชอรอม นอมู อารึมดาวอดตอน
투명한 우리들의 이야기
ทูมยองฮัน อูรีดือเร อียากี
 
Thank you for Korean lyrics:
https://colorcodedlyrics.com/2017/09/gfriend-yeojachingu-summer-rain-yeoleumbi

Comment

Comment:

Tweet