[เนื้อเพลง] BTS - MIC Drop

posted on 15 Oct 2017 20:34 by meyanee
 
BTS - MIC Drop

Yeah 누가 내 수저 더럽대
Yeah นูกา แน ซูจอ ดอรอบแต
I don’t care 마이크 잡음 금수저 여럿 패
I don't care มาอีคือ ชาบึม คึมซูจอ ยอรอด แพ
버럭해 잘 못 익은 것들 스테끼 여러 개
บอรอแค ชัล มด อีกึน กอดตึล ซือเทกี ยอรอ แก
거듭해서 씹어줄게 스타의 저녁에
กอดือแพซอ ชีบอจุลเก ซือทาเอ ชอนยอเก
World Business 핵심 섭외 1순위 매진
World Business แฮกชิม ซอพเว อิลซูนวี แมจิน
많지 않지 이 class 가칠 만끽
มันชี อันชี อี class กาชิล มันกิก
좋은 향기에 악췬 반칙
โวอึน ฮยังกีเอ อักชวิน บันชิก
Mic mic bungee

Mic mic bungee bright light 전진
Mic mic bungee bright light ชอนจิน
망할 거 같았겠지만 I'm fine, sorry
มังฮัล กอ กาทัดเกดจีมัน I'm fine, sorry
미안해 Billboard 미안해 worldwide
มีอันแน Billboard มีอันแน worldwide
아들이 넘 잘나가서 미안해 엄마
อาดือรี นอม ชัลนากาซอ มีอันแน ออมมา
대신해줘 니가 못한 효도
แทชินแนจวอ นีกา โมทัน ฮโยโด
우리 콘서트 절대 없어 포도
อูรี คนซอทือ ชอลแด ออบซอ โพโด
I do it I do it 넌 맛없는 라따뚜이
I do it I do it นอน มาซอมนึน ราตาตูอี
혹 배가 아프다면 고소해 Sue it
ฮก แบกา อาพือดา มยอน โคโซแฮ Sue it

Did you see my bag
Did you see my bag
트로피들로 백이 가득해
ทือโรพีดึลโร แบกี กาดือแค
How you think 'bout that
How you think 'bout that
Hater들은 벌써 학을 떼
Hater ดือรึน พอลซอ ฮากึล เต
이미 황금빛 황금빛 나의 성공
อีมี ฮวังกึมบิด ฮวังกึมบิด นาเอ ซองกง
I'm so firin' firin' 성화봉송
I'm so firin' firin' ซองฮวา บงซง
너는 황급히 황급히 도망 숑숑
นอนึน ฮวังกือพี ฮวังกือพี โทมัง ซยง ซยง
How you dare
How you dare
How you dare

내 손에 트로피 아 너무 많아
แน โซเน ทือโรพี อา นอมู มานา
너무 heavy 내 두 손이 모잘라
นอมู heavy แน ดู โซนี โมจัลรา
MIC Drop
MIC Drop
발 발 조심 너네 말 말 조심
พัล พัล โชชิม นอเน มัล มัล โชชิม
Lodi dodi 아 너무 바빠
Lodi dodi อา นอมู พาปา
너무 busy 내 온몸이 모잘라
นอมู busy แน อนโมมี โมจัลรา
MIC Drop
MIC Drop
발 발 조심 너네 말 말 조심
พัล พัล โชชิม นอเน มัล มัล โชชิม

이거 완전 네 글자 사필귀정 ah
อีกอ วันจอน เน กึลจาซาพิลกวีจอง ah
Once upon a time 이솝우화 fly
Once upon a time อีโซบูฮวา fly
니 현실을 봐라 쌔 쌤통
นี ฮยอนชีรึล บวารา แซ แซมทง
지금 죽어도 난 개행복
ชีกึม ชูกอโด นัน แคแแฮงบก
이번엔 어느 나라 가
อีบอเนน ออนือ นารา กา
비행기 몇 시간을 타
พีแฮงกี มยอด ชีกานึล ทา
Yeah I'm on the mountain
Yeah I'm on the bay
무대에서 탈진 MIC Drop baam
มูแดเอซอ ทัลจิน MIC Drop baam

Did you see my bag
Did you see my bag
트로피들로 백이 가득해
ทือโรพีดึลโร แบกี กาดือแค
How you think 'bout that
How you think 'bout that
Hater들은 벌써 학을 떼
Hater ดือรึน พอลซอ ฮากึล เต
이미 황금빛 황금빛 나의 성공
อีมี ฮวังกึมบิด ฮวังกึมบิด นาเอ ซองกง
I'm so firin' firin' 성화봉송
I'm so firin' firin' ซองฮวา บงซง
너는 황급히 황급히 도망 숑숑
นอนึน ฮวังกือพี ฮวังกือพี โทมัง ซยง ซยง
How you dare
How you dare
How you dare

내 손에 트로피 아 너무 많아
แน โซเน ทือโรพี อา นอมู มานา
너무 heavy 내 두 손이 모잘라
นอมู heavy แน ดู โซนี โมจัลรา
MIC Drop
MIC Drop
발 발 조심 너네 말 말 조심
พัล พัล โชชิม นอเน มัล มัล โชชิม
Lodi dodi 아 너무 바빠
Lodi dodi อา นอมู พาปา
너무 busy 내 온몸이 모잘라
นอมู busy แน อนโมมี โมจัลรา
MIC Drop
MIC Drop
발 발 조심 너네 말 말 조심
พัล พัล โชชิม นอเน มัล มัล โชชิม

Haters gon' hate
Players gon' play
Live a life. man
Good luck

더 볼 일 없어 마지막 인사야
ทอ บล อิล ออบซอ มาจีมัก อินซายา
할 말도 없어 사과도 하지 마
ฮัล มัลโด ออบซอ ซากวาโด ฮาจี มา
더 볼 일 없어 마지막 인사야
ทอ บล อิล ออบซอ มาจีมัก อินซายา
할 말도 없어 사과도 하지 마
ฮัล มัลโด ออบซอ ซากวาโด ฮาจี มา

잘 봐 넌 그 꼴 나지
ชัล บวา นอน คือ กล นาจี
우린 탁 쏴 마치 콜라지
อูริน ทัก ซวา มาชี คลราจี
너의 각막 깜짝 놀라지
นอเอ คักมัก กัมจัก นลราจี
꽤 꽤 폼나지 포 포 폼나지
กแว กแว พมนาจี โพ โพ พมนาจี
 
Thank you for Korean lyrics:
https://genius.com/Bts-mic-drop-lyrics

Comment

Comment:

Tweet