[เนื้อเพลง] Bolbbalgan4 - Some

posted on 16 Oct 2017 15:38 by meyanee
 
볼빨간사춘기 - 썸 탈꺼야
Bolbbalgan4 - Some

표현이 서툰 것도 잘못인가요
พโยฮยอนี ซอทุน กอดโต ชัลโมชินกาโย
나 차가운 도시에 따뜻한 여잔데
นา ชากาอุน โดชีเอ ตาตือทัน ยอจันเด
그냥 좋아한단 말도 안 되는가요
คือนยัง โชอาฮันดัน มัลโด อัน ดเวนึนกาโย
솔직하게 난 말하고 싶어요
ซลจีคาเก นัน มัลฮาโก ชีพอโย

사라져 아니 사라지지 마
ซาราจยอ อานี ซาราจีจี มา
네 맘을 보여줘 아니 보여주지 마
เน มามึล โบยอจวอ อานี โบยอจูจี มา
하루 종일 머릿속에 네 미소만
ฮารู โชงิล มอริดโซเก เน มีโซมัน
우리 그냥 한번 만나볼래요
อูรี คือนยัง ฮันบอน มันนาบลแรโย

나 오늘부터 너랑 썸을 한번 타볼 거야
นา โอนึลบูทอ นอรัง ซอมึล ฮันบอน ทาบล กอยา
나 매일매일 네게 전화도 할 거야
นา แมอิลแมอิล เนเก ชอนฮวาโด ฮัล กอยา
밀가루 못 먹는 나를 달래서라도
มิลการู มด มองนึน นารึล ทัลแรซอราโด
너랑 맛있는 걸 먹으러 다닐 거야
นอรัง มาชินนึน กอล มอกือรอ ดานิล กอยา

넘넘 스윗한 넌 정말 달콤한 걸
นอมนอม ซือวีทัน นอน ชองมัล ทัลคมมัน กอล
넘넘 스윗한 넌
นอมนอม ซือวีทัน นอน

그냥 좋아한단 말도 안 되는가요
คือนยัง โชอาฮันดัน มัลโด อัน ดเวนึนกาโย
솔직하게 난 말하고 싶어요
ซลจีคาเก นัน มัลฮาโก ชีพอโย

사라져 아니 사라지지 마
ซาราจยอ อานี ซาราจีจี มา
네 맘을 보여줘 아니 보여주지 마
เน มามึล โบยอจวอ อานี โบยอจูจี มา
하루 종일 머릿속에 네 미소만
ฮารู โชงิล มอริดโซเก เน มีโซมัน
우리 그냥 한번 만나볼래요
อูรี คือนยัง ฮันบอน มันนาบลแรโย

나 오늘부터 너랑 썸을 한번 타볼 거야
นา โอนึลบูทอ นอรัง ซอมึล ฮันบอน ทาบล กอยา
나 매일매일 네게 전화도 할 거야
นา แมอิลแมอิล เนเก ชอนฮวาโด ฮัล กอยา
밀가루 못 먹는 나를 달래서라도
มิลการู มด มองนึน นารึล ทัลแรซอราโด
너랑 맛있는 걸 먹으러 다닐 거야
นอรัง มาชินนึน กอล มอกือรอ ดานิล กอยา

사랑은 이렇게 생기는 게 아니겠어
ซารางึน อีรอเค แซงกีนึน เก อานีเกซอ
어쩌면 내 맘의 반쪽을
ออจอ มยอน แน มาเม บันโจกึล
네게 걸어보는 건데
เนเก กอรอโบนึน กอนเด
나는 오늘도 네게 차일 것만 같아도
นานึน โอนึลโด เนเก ชาอิล กอนมัน กาทาโด
난 한번 더 너에게 다시 달려가 볼 거야
นัน ฮันบอน ดอ นอเอเก ทาชี ทัลรยอกา บล กอยา

나 오늘부터 너랑 썸을 한번 타볼 거야
นา โอนึลบูทอ นอรัง ซอมึล ฮันบอน ทาบล กอยา
나 매일매일 네게 전화도 할 거야
นา แมอิลแมอิล เนเก ชอนฮวาโด ฮัล กอยา
매운 거 못 먹는 나를 달래서라도
แมอุน กอ มด มองนึน นารึล ทัลแรซอราโด
너랑 맛있는 걸 먹으러 다닐 거야
นอรัง มาชินนึน กอล มอกือรอ ดานิล กอยา

나도 그 애처럼 좋아요 좀 눌러줘
นาโด คือ แอชอรอม โชอาโย ชม นุลรอจวอ
나도 너랑 말 좀 할 수 있게 해줘
นาโด นอรัง มัล ชม ฮัล ซู อิดเก แฮจวอ
나는 풀이 죽어서 오늘도 포기하고
นานึน พูรี ชูกอซอ โอนึลโด โพกีฮาโก
뒤를 돌아볼 때쯤 나를 붙잡는 넌
ทวีรึล โทราบล แตจึม นารึล บุดจัมนึน นอน

넘넘 스윗한 넌 정말 달콤한 걸
นอมนอม ซือวีทัน นอน ชองมัล ทัลคมมัน กอล
넘넘 스윗한 넌
นอมนอม ซือวีทัน นอน
 
Thank you for Korean lyrics:
https://genius.com/Bolbbalgan4-some-lyrics

Comment

Comment:

Tweet