[เนื้อเพลง] BTS - Intro: Serendipity

posted on 22 Oct 2017 13:18 by meyanee
 
BTS - Intro: Serendipity

이 모든건 우연이 아냐
อี โมดึนกอน อูยอนี อานยา
그냥 그냥 나의 느낌으로
คือนยัง คือนยัง นาเอ นือกีมือโร
온 세상이 어제완 달라
อน เซซางี ออเจวัน ทัลรา
그냥 그냥 너의 기쁨으로
คือนยัง คือนยัง นอเอ กีปือมือโร
네가 날 불렀을 때 나는 너의 꽃으로
เนกา นัล บุลรอซึล แต นานึน นอเอ โกชือโร
기다렸던 것 처럼 우리 시리도록 펴
คีดารยอดตอน กอด ชอรอม อูรี ชีรีโดรก พยอ
어쩌면 우주의 섭리 그냥 그랬던 거야
ออจอ มยอน อูจูเอ ซอม รี คือนยัง คือแรดตอน กอยา
You know, I know 너는 나, 나는 너
You know, I know นอนึน นา นานึน นอ

설레는 만큼 많이 두려워
ซอลเรนึน มันคึม มานี ดูรยอวอ
운명이 우릴 자꾸 질투해서
อุนมยองี อูริล ชากู ชิลทูแฮซอ
너만큼 나도 많이 무서워
นอมันคึม นาโด มานี มูซอวอ
When you see me When you touch me
우주가 우릴 위해 움직였어
อูจูกา อูริล วีแฮ อุมจีกยอซอ
조금의 어긋남 조차 없었어
โชกือเม ออกึนนัม โชชา ออบซอซอ
너와 내 행복은 예정됐던 걸
นอวา แน แฮงโบกึน เยจอง ดแวด ตอน กอล
Cause you love me and I love you

넌 내 푸른 곰팡이
นอน แน พูรึน กมพัง อี
날 구원해준 나의 천사 나의 세상
นัล คูวอนแนจุน นาเอ ชอนซา นาเอ เซซัง
난 네 삼색 고양이 널 만나러 온
นัน เน ซัมแซก โกยัง อี นอล มันนารอ อน
Love me now Touch me now

Just let me love you (let me, love, let me love you)
Just let me love you (let me, love, let me love you)
우주가 처음 생겨났을 때부터 모든 건 정해진 거였어
อูจูกา ชออึม แซงกยอนาซึล แตบูทอ โมดึน กอน ชองแฮจิน กอยอซอ
Just let me love you (let me, love, let me love you)

Let me love, let me love you
Let me love, let me love you
 
Thank you for Korean lyrics:
https://genius.com/Bts-intro-serendipity-lyrics

Comment

Comment:

Tweet