[เนื้อเพลง] Stray Kids - Hellevator

posted on 26 Oct 2017 21:40 by meyanee
 
Stray Kids - Hellevator

내 삶은 밑바닥 낭떠러지
แน ซัลมึน มิดปาดัก นังตอรอจี
어두운 터널 속을 걷고 있어
ออดูอุน ทอนอล โซนึล กอดโก อีซอ
내게 잔인하고 두려운 하루를
แนเก ชานินฮาโก ทูรยออุน ฮารูรึล
홀로 버티고 있어
ฮลโร บอทีโก อีซอ

멀러져 가는 교실복도
มอลรอจยอ กานึน กโยชิลบกโต
낯선 길 위에 지지리도 복도 없지
นัดซอน กิล วีเอ ชีจีรีโด บกโต ออบจี
내가 맞는 길을 가는가에 답 할 지도도
แนกา มันนึน คีรึล กานึนกาเอ ดับ ฮัล ชีโดโด
하나 없이 위로 가는 길은 절대 다신 뒤로 가기
ฮานา ออบชี วีโร กานึน คีรึน ชอลแด ทาชิน ทวีโร คากี
싫은 막막한 미로야 피눈물 대신 피땀 흘리며
ชีรึน มักมาคัน มีโรยา พีนุนมุล แทชิน พีตัม ฮึลรีมยอ
나를 위로해 사람들은 내게 말해 그 정도의 고비는
นารึล วีโรแฮ ซารัมดือรึน แนเก มัลแฮ คือ ชองโดเอ โคบีนึน
지나가는 소나기라고 성공을 낚으려워도
ชีนากานึน โซนากีราโก ชองโกงึล นากือรยอวอโด
실패라는 덫을 깔라고
ชิลแพรานึน ดอชึน กัลราโด
그래 나는 고통이란 미끼를 덥석 문채
คือแร นานึน โคโทงีรัน มีกีรึล ทอบซอก มุนแช
방황하는 거야 지친 열정의 날개를
พังฮวังฮานึน กอยา ชีชิน ยอลจอเง นัลแกรึล
잠시 접어둔 채
ชัมชี ชอพอดุน แช

내 삶은 밑바닥 낭떠러지
แน ซัลมึน มิดปาดัก นังตอรอจี
어두운 터널 속을 걷고 있어
ออดูอุน ทอนอล โซนึล กอดโก อีซอ
내게 잔인하고 두려운 하루를
แนเก ชานินฮาโก ทูรยออุน ฮารูรึล
홀로 버티고 있어
ฮลโร บอทีโก อีซอ
손을 내 밀어도 날 잡아줄 사람은 아무도 없어
โซนึล แน มีรอโด นัล ชาบาจุล ซารามึน อามูโด ออบซอ
내 아픔 내 눈물을 타고 위로 빠져나가고 있어
แน อาพึม แน นุนมูรึล ทาโก วีโร ปาจยอนากาโก อีซอ

I’m on a hellevator My hellevator
I’m on a hellevator My hellevator
I’m on a hellevator

아무것도 없어 날 위한 손길은 걱정
อามูกอดโต ออบซอ นัล วีฮัน ซนกีรึน กอกจอง
하나 없이 차가운 말들뿐 엉터리 꿈은 좀 접어
ฮานา ออบชี ชากาอุน มัลดึลปุน อองทอรี กูมึน ชม ชอบอ
포기란 말들이 내 귀를 때려가며 절망감만 커져가
โพกีรัน มัลดือรี แน ควีรึล แต รยอกา มยอ ชอลมังกัมมัน กอ จยอ กา
희망이란 하늘을 주변 사람의 손으로 가린다
ฮเวมางีรัน ฮานือรึล ชู บยอน ซาราเม โซนือโร การินดา
날 살려 기도하며 버티고 있어
นัล ซัลรยอ คีโดฮา มยอ บอทีโก อีซอ
날 째려보는 따가운 시선들에
นัล แจ รยอโบนึน ตากาอุน ชีซอนดือเร
실성하지 하네 마네 잘 되어 봤자 누군가의 광대
ชิลจองฮาจี ฮาเน มาเน ชัล ทเวออ บวัดจา นูกุนกาเอ กวังแด
로 밖에 안 남을 넌 가수라는 직업은 집어 쳐
โร บาเก อัน นามึล นอน คาซูรานึน ชีกอบึน ชีบอ ชยอ
그 말을 들으며 약해져만 가는
คือ มารึล ทือรือ มยอ ยาแค จยอมัน กานึน
내 자신을 밀쳐 더
แน ชาชีนึล มิล ชยอ ดอ

내 삶은 밑바닥 낭떠러지
แน ซัลมึน มิดปาดัก นังตอรอจี
어두운 터널 속을 걷고 있어
ออดูอุน ทอนอล โซนึล กอดโก อีซอ
내게 잔인하고 두려운 하루를
แนเก ชานินฮาโก ทูรยออุน ฮารูรึล
홀로 버티고 있어
ฮลโร บอทีโก อีซอ
손을 내 밀어도 날 잡아줄 사람은 아무도 없어
โซนึล แน มีรอโด นัล ชาบาจุล ซารามึน อามูโด ออบซอ
내 아픔 내 눈물을 타고 위로 빠져나가고 있어
แน อาพึม แน นุนมูรึล ทาโก วีโร ปาจยอนากาโก อีซอ

I’m on a hellevator My hellevator
I’m on a hellevator My hellevator
I’m on a hellevator

찾아내 출구는 어디에
ชาจาแน ชุลกูนึน ออดีเอ
어둠 속에 갇혀있던 나를 끌어내
ออดุม โซเก กา ทยออิดตอน นารึล กือรอแน
좀 더 발악해 이곳을 run away
ชม ดอ บาราแค อีโกซึล run away
I’m on the hellevator 난 올라갈게
I’m on the hellevator นัน อลรากัลเก
어두웠던 내 과거 탈출해
ออดูวอดตอน แน กวากอ ทัลชุลแร
내 깜깜했던 앞길을 비춰
แน กัมกัมแฮดตอน อับกีรึล บี ชวอ
미쳐버릴 듯 지겨운 시간 잊혀져
มีชยอบอริล ดึด ชีกยออุน ชีกัน อีชยอ จยอ
버릴 듯 이 길을 뛰어
บอริล ดึด อี คีรึล ตวีออ
외면하던 새로운 시작의 종소리가 울리며
เว มยอนฮาดอน แซโรอุน ชีจาเก ชงโซรีกา อุลรี มยอ
나는 올라탔지 내 손을 잡고
นานึน อลราทัดจี แน โซนึล ชับโก
펜트하우스로 데려다 줄 my hellevator
เพนทือฮาอูซือโร เทรยอดา ชุล my hellevator

I’m on a hellevator My hellevator
I’m on a hellevator
 
Thank you for Korean lyrics:
https://colorcodedlyrics.com/2017/10/stray-kids-hellevator

Comment

Comment:

Tweet